A 210 GHz radar system for 3D stand-off detection
Paper i proceeding, 2010

MMIC

terahertz radar

FMCW radars

HBV

Författare

Jan Svedin

Gunnar Thordarsson

Niklas Wadefalk

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Sten Gunnarsson

Morteza Abbasi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Jan Stake

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Tomas Bryllert

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Josip Vukusic

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Serguei Cherednichenko

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

GigaHertz Symposium 2010

71-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07