Reliability Assessment of Mixers, Multipliers and Low Noise Amplifiers for Space Applications
Paper i proceeding, 2014

Författare

Aik-Yean Tang

GigaHertz Centrum

Peter Sobis

GigaHertz Centrum

Niklas Wadefalk

GigaHertz Centrum

Per-Åke Nilsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Tomas Bryllert

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Vladimir Drakinskiy

GigaHertz Centrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Jan Stake

GigaHertz Centrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Jan Grahn

GigaHertz Centrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

GigaHertz Symposium

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06