Reliability Assessment of Mixers, Multipliers and Low Noise Amplifiers for Space Applications
Paper i proceeding, 2014

Författare

Aik-Yean Tang

Gigahertzcentrum

Peter Sobis

Gigahertzcentrum

Niklas Wadefalk

Gigahertzcentrum

Per-Åke Nilsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Tomas Bryllert

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Vladimir Drakinskiy

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Jan Stake

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Jan Grahn

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

GigaHertz Symposium

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06