Influence of preservation methods on biochemical composition and downstream processing of cultivated Saccharina latissima biomass
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Eva Albers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Eric Malmhäll Bah

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Joakim Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Martin Sterner

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Joshua Mayers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Göran Nylund

Göteborgs universitet

Katarina Rupar-Gadd

Linnéuniversitetet

Mehdi Abdollahi

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Suzana Cvijetinovic

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Ulrika Welander

Linnéuniversitetet

Ulrica Edlund

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Henrik Pavia

Göteborgs universitet

Ingrid Undeland

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Algal Research

2211-9264 (ISSN)

Vol. 55 102261

Makroalger för ett biobaserat samhälle - odling, bioraffinering och energiutvinning (SEAFARM)

Formas, 2013-01-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Annan biologi

Mikrobiologi

Vattenbehandling

DOI

10.1016/j.algal.2021.102261

Relaterade dataset

URI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211926421000801#!

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-28