Proceedings - Swedish Mechanics Days 2024
Proceeding (redaktörskap), 2024

Redaktör

Fredrik Larsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Niklas Andersson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Magnus Ekh

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Mikael Enelund

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Peter Folkow

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Ragnar Larsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

The Swedish Mechanics Days 2024
Göteborg, Sweden,

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Chalmers strömningslaboratorium

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2024-06-13