Dilute Nitrides and 1.3 μm GaInNAs Quantum Well Lasers on GaAs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Huan Zhao Ternehäll

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Göran Adolfsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Qing Xiang Zhao

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Microelectronics Journal

0959-8324 (ISSN)

Vol. 40 386-391

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07