1.3 µm GaInNAs Edge Emitting Lasers Grown by Molecular Beam Epitaxy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Göran Adolfsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Huan Zhao Ternehäll

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Qing Xiang Zhao

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Journal of Crystal Growth

0022-0248 (ISSN)

Vol. 311 1863-1867

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08