Energy-efficient optical fibre communication

Projektets mål är att först identifiera flaskhalsarna i de fiberoptiska systemen, det vill säga var i systemen de största energitjuvarna finns, och sedan designa och bygga en modell som bara förbrukar en tiondel av den energi som dagens bästa fiberoptiska system förbrukar. Uppgiften är komplex med många samvarierande faktorer och svåra avvägningar. Val av optisk hårdvara kommer till exempel direkt att påverka vilken elektronik som behövs och även hur mycket energi som förbrukas. Med en felrättande kod kan man minska kraven på hårdvaran, till exempel när det gäller prestandan på lasrar, men det kostar energi eftersom den felrättande elektroniska hårdvaran också förbrukar energi.

Participants

Erik Agrell (contact)

Professor at Signals and Systems, Communication Systems

Peter Andrekson

Professor at Microtechnology and Nanoscience, Photonics

Kevin Cushon

Forskare at Computer Science and Engineering, Computer Engineering (Chalmers)

Christoffer Fougstedt

Doktorand at Computer Science and Engineering, Computer Engineering (Chalmers)

Alexandre Graell i Amat

Biträdande professor at Signals and Systems, Communication Systems

Magnus Karlsson

Professor at Microtechnology and Nanoscience, Photonics

Anders Larsson

Professor at Microtechnology and Nanoscience, Photonics

Per Larsson-Edefors

Professor at Computer Science and Engineering, Computer Engineering (Chalmers)

Lars Lundberg

Doktorand at Microtechnology and Nanoscience, Photonics

Alireza Sheikh

Doktorand at Signals and Systems, Communication Systems

Funding

Knut and Alice Wallenberg Foundation

Funding years 2014–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2017-01-25