Joshua Mayers

Visar 18 publikationer

2020

Effect of Geographical Location on the Variation in Products Formed from the Hydrothermal Liquefaction of Ulva intestinalis

Sofia Raikova, Joakim Olsson, Joshua Mayers et al
Energy & Fuels. Vol. 34, p. 368-378
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

An energy and resource efficient alkaline flocculation and sedimentation process for harvesting of Chromochloris zofingiensis biomass

Joshua Mayers, Andrew R. Landels, Michael J. Allen et al
Bioresource Technology Reports. Vol. 9
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Cellular content of the green seaweed Ulva intestinalis along the salinity gradient of the Swedish coast

Joakim Olsson, Sofia Raikova, Joshua Mayers et al
Poster (konferens)
2018

Cellular content of the green seaweed Ulva intestinalis along the salinity gradient of the Swedish coast

Joakim Olsson, Sofia Raikova, Joshua Mayers et al
Poster (konferens)
2018

Composition and processing of Ulva intestinalis from 8 different sites along the Swedish coast

Joakim Olsson, Sofia Raikova, Joshua Mayers et al
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2018

Identifying a marine microalgae with high carbohydrate productivities under stress and potential for efficient flocculation

Joshua Mayers, Sigita Vaiciulyte, Eric Malmhäll Bah et al
Algal Research. Vol. 31, p. 430-442
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Composition and processing of Ulva intestinalis from 8 different sites along the Swedish coast

Joakim Olsson, Sofia Raikova, Joshua Mayers et al
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2016

Genome-Scale Model Reveals Metabolic Basis of Biomass Partitioning in a Model Diatom

Jennifer Levering, Jared Broddrick, Christopher L. Dupont et al
PLoS ONE. Vol. 11 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Integrating Microalgal Production with Industrial Outputs - Reducing Process Inputs and Quantifying the Benefits

Joshua Mayers, A. Ekman Nilsson, Elin Svensson et al
Industrial Biotechnology. Vol. 12 (4), p. 219-234
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Mixotrophy in microalgae – diverse metabolic modes for utilisation of organic carbon in relation to photosynthesis

Eva Albers, Joshua Mayers, Oscar Svensson
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2015

An approaching global phosphorus crisis and microalgal biotechnology: A growing problem & strategies for effective use

Joshua Mayers, Eva Albers, Kevin J. Flynn
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2015

Sufficient CO2 concentration is crucial for high biomass formation of marine microalgae

Sigita Vaiciulyte, Joshua Mayers, Anna Godhe et al
Proceedings of 4th Latin-American Society of Environmental and Algal Biotechnology Congress (SOLABIAA), November 8-13, Brazil
Paper i proceeding
2015

Effect of solvent system and biomass pretreatment method on the yield and quality of fatty acids from Saccharina latissima

Giorgia Tibaldero, Joshua Mayers, Eva Albers et al
28th Lipidforum Symposium, June 3-6, Reykjavik, Iceland
Poster (konferens)
2015

Seasonal and spatial variation in biochemical composition of Saccharina latissima during a potential harvesting season for Western Sweden

Jenny Veide Vilg, Göran M. Nylund, Tony Werner et al
Botanica Marina. Vol. 58 (6), p. 435-447
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Extraction of fatty acids from Saccharina latissima –effects of solvent system and biomass pretreatment method

Giorgia Tibaldero, Joshua Mayers, Eva Albers et al
4th Nordic Seaweed Conference, October 8-9, Grenaa, Denmark
Poster (konferens)
2014

Influence of the N: P supply ratio on biomass productivity and time-resolved changes in elemental and bulk biochemical composition of Nannochloropsis sp.

Joshua Mayers, K.J. Flynn, R.J. Shields
Bioresource Technology. Vol. 169, p. 588-595
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Rapid determination of bulk microalgal biochemical composition by Fourier-Transform Infrared spectroscopy

Joshua Mayers, K.J. Flynn, R.J. Shields
Bioresource Technology. Vol. 148, p. 215-220
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 3 forskningsprojekt

2015–2015

Alger till biobaserade kemikalier - Förutsättningar för industriell odling av mikroalger i Nordeuropa

Eva Albers Industriell bioteknik
Joshua Mayers Industriell bioteknik
COWI

2014–2016

Näringsåterföring och produktion av gröna kemikalier med hjälp av marina mikroalger med högt kolhydratinnehåll

Eva Albers Industriell bioteknik
Joshua Mayers Industriell bioteknik
Formas

2013–2018

Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter (BioBuF)

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys
Mathias Janssen Miljösystemanalys
Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Elin Svensson Energiteknik
Simon Harvey Energiteknik
Thore Berntsson Energiteknik
Christel Cederberg Fysisk resursteori
Hans Theliander Skogsindustriell kemiteknik
Nikolaos Xafenias Industriell bioteknik
Emma Karlsson Industriell bioteknik
Maurizio Bettiga Industriell bioteknik
Karin Pettersson Energiteknik
Joshua Mayers Industriell bioteknik
Eva Albers Industriell bioteknik
Valeria Mapelli Industriell bioteknik
Christel Kampman Industriell bioteknik
Stavros Papadokonstantakis Energiteknik
Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet
Formas

Det kan finnas fler projekt där Joshua Mayers medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.