SWI 1200/600 GHz highly integrated receiver front-ends
Paper i proceeding, 2015

JUICE

Schottky diodes

SWI

heterodyne receivers

Submillimetre Waves

radiometers

Författare

Peter Sobis

Gigahertzcentrum

Vladimir Drakinskiy

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Niklas Wadefalk

Per-Åke Nilsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Arvid Hammar

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Daniel Nyberg

Huan Zhao Ternehäll

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Tomas Bryllert

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Jan Grahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

36th ESA Antenna Workshop on Antennas and RF Systems for Space Science, ESA/ESTEC ,Noordwijk, The Netherlands; 6-9 Oct. 2015

Vol. session S3.1.2

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08