Erik Brynskog

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Personskadeprevention

Erik Eliasson är doktorand vid gruppen för Personskadeprevention inom avdelningen för Fordonssäkerhet. Eriks forskning är inriktad mot datorstödd modellering av människokroppen för att möjliggöra skadeprediktion vid en fordonskollison. Forskningen bedrivs främst genom datorsimuleringar med fordons- och humanmodeller där modellerna kalibreras och valideras mot experimentell data. Målet med forskningen är att producera humanmodeller som kan förutsäga effekten av nya skyddssystem, i termer av sparade liv/minskat lidande, innan systemet är lanserat på marknaden.

Källa: chalmers.se

Visar 2 publikationer

2015

Effect of Aging on Brain Injury Prediction in Rotational Head Trauma - A Parameter Study with a Rat Finite Element Model

Jacobo Antona, Erik Eliasson, Johan Davidsson et al
Traffic Injury Prevention. Vol. 16, p. S91-S99
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

A Method to Model Anticipatory Postural Control in Driver Braking Events

Jonas Östh, Erik Eliasson, Riender Happee et al
Gait and Posture. Vol. 40 (4), p. 664-669
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2018–2021

Future Occupant Safety for Crashes in Cars (OSCCAR)

Johan Davidsson Fordonssäkerhet
András Bálint Fordonssäkerhet
Jason Fice Fordonssäkerhet
Johan Iraeus Fordonssäkerhet
Erik Eliasson Fordonssäkerhet
Hosein Naseri Dynamik
Europeiska kommissionen (Horisont 2020)

Det kan finnas fler projekt där Erik Brynskog medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.