Anna Johnning

Forskare vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Antibiotika används för att behandla och förhindra infektioner orsakade av bakterier. Den höga konsumtionen har dock resulterat i en ökning av antibiotikaresistens – när bakterier förändras så att behandling med antibiotika slutar vara effektiv – vilket idag är ett av de största hoten mot människors hälsa. Förändringarna kan dels ske genom mutationer i bakteriens DNA eller genom förvärvande av mobila antibiotikaresistensgener. Min forskning fokuserar på utveckling av metoder med kliniska tillämpningar för att analysera data från helgenomssekvensering av multiresistenta bakterier. Jag är speciellt intresserad av prediktion av resistensfenotyp baserat på genotyp.

Källa: chalmers.se

Visar 14 publikationer

2019

Parameter Estimation for Nonlinear Mixed Effects Models Implemented in Mathematica

Jacob Leander, Joachim Almquist, Helga Kristín Ólafsdóttir et al
Poster (konferens)
2018

The resistomes of six carbapenem-resistant pathogens - a critical genotype-phenotype analysis

Anna Johnning, N. Karami, Erika Tång Hallbäck et al
Microbial Genomics. Vol. 4 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Typing and Characterization of Bacteria Using Bottom-up Tandem Mass Spectrometry Proteomics

Fredrik Boulund, R. Karlsson, L. Gonzales-Siles et al
Molecular and Cellular Proteomics. Vol. 16 (6), p. 1052-1063
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Strategies to improve usability and preserve accuracy in biological sequence databases

Johan Bengtsson-Palme, Fredrik Boulund, Robert Edström et al
Proteomics. Vol. 16 (18), p. 2454-2460
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Draft genome sequence of extended-spectrum-β-lactamase-producing Escherichia coli strain CCUG 62462, isolated from a urine sample

Anna Johnning, Hedvig E Jakobsson, Fredrik Boulund et al
Genome Announcements. Vol. 4 (6), p. e01382-16
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Isolation of novel IncA/C and IncN fluoroquinolone resistance plasmids from an antibiotic-polluted lake

Carl-Fredrik Flach, Anna Johnning, Ida Nilsson et al
Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Vol. 70 (10), p. 2709-2717
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Resistance Mutations in gyrA and parC are Common in Escherichia Communities of both Fluoroquinolone-Polluted and Uncontaminated Aquatic Environments

Anna Johnning, Erik Kristiansson, Jerker Fick et al
Frontiers in Microbiology. Vol. 6 (DEC), p. 1355-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Quinolone resistance mutations in the faecal microbiota of Swedish travellers to India

Anna Johnning, Erik Kristiansson, Martin Angelin et al
BMC Microbiology. Vol. 15 (1), p. Article Number: 235 -
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Acquired genetic mechanisms of a multiresistant bacterium isolated from a treatment plant receiving wastewater from antibiotic production.

Anna Johnning, Edward R.B. Moore, Liselott Svensson-Stadler et al
Applied and Environmental Microbiology. Vol. 79 (23), p. 7256-63
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

A novel method to discover fluoroquinolone antibiotic resistance (qnr) genes in fragmented nucleotide sequences

Fredrik Boulund, Anna Johnning, Mariana Buongermino Pereira et al
BMC Genomics. Vol. 13 (1), p. 695-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Exploring the metagenomes of environmental antibiotic hotspots to identify resistance factors that we may face in the clinic tomorrow

D. G. Joakim Larsson, Anders Janzon, Anna Johnning et al
SETAC Europe 21st Annual Meeting; Ecosystem Protection in a Sustainable World: A challenge for Science and Regulation 15-19 May 2011, p. 38-
Poster (konferens)
2011

The genome of an extensively drug-resistant bacterium isolated from a wastewater treatment plant receiving effluent from antibiotic manufacturing

Anna Johnning, Erik Kristiansson, Y. Shouche et al
SETAC Europe 21st Annual Meeting; Ecosystem Protection in a Sustainable World: A challenge for Science and Regulation 15-19 May 2011, p. 212-
Poster (konferens)
2010

Whole genome sequencing of a multiresistant bacterium isolated from a wastewater treatment plant receiving effluent from antibiotic drug manufactureing

Anna Johnning, Erik Kristiansson, Y.S Shouche et al
35th Congress of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Gothenburg, June 26 - July 1, 2010. Vol. 277 (Suppl 1), p. 105-
Poster (konferens)

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Anna Johnning medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.