Sara Nilsson

Doktorand vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Min forskning fokuserar på att förstå oxidationsmekanismen hos nanopartiklar med hjälp av nanoplasmonisk sensing och elektronmikroskopi. Med hjälp av mörkfältsspektroskopi kan den optiska signalen från en nanopartikel mätas upp och karaktäriseras utifrån partikelns mikrostruktur och dess påverkan på oxidationsförloppet. Den information som kan fås utifrån den optiska signalen kan senare användas vid katalysexperiment på enpartikelnivå. Jag började på Kemisk fysik 2015 som exjobbare. Tidigare har jag också jobbat med nanofabrikation på optiska fibrer, proteinadsorption på core-shell nanopartiklar och CO2 adsorption på kolloidala silikananopartiklar.

Källa: chalmers.se

Visar 6 publikationer

2019

Single Copper Nanoparticle Oxidation

Sara Nilsson
Licentiatavhandling
2019

Heterodimers for in Situ Plasmonic Spectroscopy: Cu Nanoparticle Oxidation Kinetics, Kirkendall Effect, and Compensation in the Arrhenius Parameters

David Albinsson, Sara Nilsson, Tomasz Antosiewicz et al
Journal of Physical Chemistry C
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

In Situ Plasmonic Nanospectroscopy of the CO Oxidation Reaction over Single Pt Nanoparticles

Su Liu, Arturo Susarrey- Arce, Sara Nilsson et al
ACS Nano. Vol. 13 (5), p. 6090-6100
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

A fiber-optic nanoplasmonic hydrogen sensor: Via pattern-transfer of nanofabricated PdAu alloy nanostructures

Ferry Nugroho, Robin Eklund, Sara Nilsson et al
Nanoscale. Vol. 10 (44), p. 20533-20539
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

CO2 Detection and Plasmonic Spectroscopy of CO2 Adsorption Energetics in Porous Sorbents for CCS

Ferry Nugroho, C. Xu, Sara Nilsson et al
E-MRS Spring Meeting 2016, Lille, France
Paper i proceeding
2015

Realizing Strong Light-Matter Interactions between Single-Nanoparticle Plasmons and Molecular Excitons at Ambient Conditions

Gülis Zengin, Martin Wersäll, Sara Nilsson et al
Physical Review Letters. Vol. 114 (15), p. Art. no. 157401-
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Sara Nilsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.