Julia Wiktor

Forskarassistent vid Kondenserad materie- och materialteori

Visar 2 publikationer

2019

Strong Hole Trapping Due to Oxygen Dimers in BiVO4: Effect on the Water Oxidation Reaction

Francesco Ambrosio, Julia Wiktor
Journal of Physical Chemistry Letters. Vol. 10 (22), p. 7113-7118
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Nonempirical hybrid functionals for band gaps of inorganic metal-halide perovskites

Thomas Bischoff, Julia Wiktor, Wei Chen et al
Physical Review Materials. Vol. 3 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2020–2023

Atomistisk design av fotoadsorberande material

Julia Wiktor Kondenserad materie- och materialteori
Vetenskapsrådet (VR)

Det kan finnas fler projekt där Julia Wiktor medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.