Ioanna Stavroulaki

Senior forskare vid Stadsbyggnad

Ioanna Stavroulaki är en senior forskare (docent) inom arkitektur och medlem i SMoG_Spatial Morphology Group (smog.chalmers.se). Hon bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom rumslig morfologi på stads- och byggnadsskala. Hennes forskningsfokus ligger på att utveckla beskrivande analytiska metoder och digitala verktyg för analys och modellering av byggnads- och stadsplanering (t.ex. Place Syntax Tool) för att förstå förhållandet mellan rumslig form, mänskligt beteende och social aktivitet (t.ex. rörelseflöden, mönster av samvaro, användningsmönster, spatiala kulturer). Hon är medgrundare av Urban Calculator AB, ett ideellt företag som specialiserar sig på att utveckla designorienterade analytiska verktyg för arkitekter, stadsplanerare och planerare (t.ex. Urban Calculator). Hon undervisar i magisterprogrammet och i kurser för praktiker med fokus på rumslig morfologi, systemtänkande och evidensbaserad design på byggnads- och stadsnivå vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad (t.ex. ACE535 Social-ekologisk urbanism, ACE445 Design Systems).

Källa: chalmers.se
Image of Ioanna Stavroulaki

Visar 33 publikationer

2023

PST (Place Syntax Tool) Documentation v3.2.4-3.2.5_20230110

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont, Martin Fitger et al
Övrigt - Programkod
2023

Simplified geodata models for integrated urban and public transport planning

Flávia Lopes, Jorge Gil, Ioanna Stavroulaki
Proceedings of the 26th AGILE Conference on Geographic Information Science. Vol. 4 (32)
Paper i proceeding
2023

PST Documentation v3.2.5_231128

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
Övrigt - Programkod
2023

Crowd Movement - DTCC Milestone Project

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Oscar Ivarsson et al
Rapport
2022

Designguide för Smarta gator

Alexander Ståhle, Tony Svensson, Vera Esaiasson et al
Bok
2022

INTEGRATED URBAN ENVIRONMENT EFFECT ANALYSIS OF INFRASTRUCTURAL TRANSFORMATIONS

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Oskar Kindvall et al
Rapport
2022

INTEGRERAD STADSMILJÖEFFEKTANALYS (ISMA) AV INFRASTRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Oskar Kindvall et al
Rapport
2022

Directions in Space Syntax. Space Syntax modelling of pedestrian flows for sustainable urban development

Ioanna Stavroulaki
Proceedings of the 13th Space Syntax Symposium
Övrigt konferensbidrag
2021

Functional ANOVA modelling of pedestrian counts on streets in three European cities

David Bolin, Vilhelm Verendel, Meta Berghauser Pont et al
Journal of the Royal Statistical Society. Series A, (Statistics in Society). Vol. 184 (4), p. 1176-1198
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

SMARTA GATOR - SMART STREETS Vad säger 1000 vetenskapliga artiklar om städernas gator?

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki
Övrigt konferensbidrag
2020

Grönskans betydelse för mångfunktionella gator

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
Övrigt - Blogginlägg
2020

Vad säger forskningen om gators trafiksäkerhet?

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
Övrigt - Blogginlägg
2020

A systematic review of the scientific literature on the theme of multifunctional streets

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (5)
Paper i proceeding
2020

A SYSTEMATIC REVIEW OF MULTIFUNCTIONAL STREETS_Final research report

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2019

GIS-based Time model. Urban development in Gothenburg, 1960 to present

Ioanna Stavroulaki, Lars Marcus, Meta Berghauser Pont
Rapport - Älvstranden Utveckling AB
2019

Structure of Plot Systems and Economic Activity in Cities: Linking Plot Types to Retail and Food Services in London, Amsterdam and Stockholm

Evgeniya Bobkova, Lars Marcus, Meta Berghauser Pont et al
Urban Science. Vol. 3 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Vad säger 1000 vetenskapliga artiklar om städernas gator?

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
Övrigt - Blogginlägg
2019

Statistical modelling and analysis of big data on pedestrian movement

Ioanna Stavroulaki, David Bolin, Meta Berghauser Pont et al
12th International Space Syntax Symposium, SSS 2019
Paper i proceeding
2019

Empirical support for a theory of spatial capital: Housing prices in Oslo and land values in Gothenburg

Lars Marcus, Axel Heyman, Alexander Hellervik et al
12th International Space Syntax Symposium, SSS 2019
Paper i proceeding
2019

PST

Meta Berghauser Pont, Alexander Ståhle, Lars Marcus et al
Övrigt - Programkod
2019

Utformning som stödjer gators livskvalitet (liveability)

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont
Övrigt - Blogginlägg
2019

Urban Calculator

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Lars Marcus
Rapport - Älvstranden Utveckling AB
2019

The spatial distribution and frequency of street, plot and building types across five European cities

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Evgeniya Bobkova et al
Environment and Planning B: Planning and Design. Vol. 46 (7), p. 1226-1242
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Development of urban types based on network centrality, built density and their impact on pedestrian movement

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Lars Marcus
Environment and Planning B: Planning and Design. Vol. 46 (8), p. 1549-1564
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Location-based density and differentiation - adding attraction variables to Space Syntax

Lars Marcus, Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki et al
24TH ISUF INTERNATIONAL CONFERENCE: CITY AND TERRITORY IN THE GLOBALIZATION AGE, p. 1379-1389
Paper i proceeding
2018

Street Networks - Alternative models, measures & their merits

Jorge Gil, Karl Kropf, Lucas Figueiredo et al
Övrigt konferensbidrag
2018

Spatial Morphology Lab

Meta Berghauser Pont, Lars Marcus, Ioanna Stavroulaki
Övrigt
2017

Quantitative comparison of cities: Distribution of street and building types based on density and centrality measures

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Jorge Gil et al
11th International Space Syntax Symposium, SSS 2017, Lisbon, Portugal, 3-7 July 2017. Vol. 2, p. 44.1-44.18
Paper i proceeding
2017

Representations of street networks in space syntax towards flexible maps and multiple graphs

Ioanna Stavroulaki, Lars Marcus, Meta Berghauser Pont et al
11th International Space Syntax Symposium, SSS 2017, Lisbon, Portugal, 3-7 July 2017. Vol. 5, p. 174.1-174.16
Paper i proceeding
2017

Quantitative comparison of the distribution of densities in three Swedish cities

Meta Berghauser Pont, Ioanna Stavroulaki, Kailun Sun et al
Proceedings ISUF 2017 XXIV international conference: City and territory in the globalization age
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 19 forskningsprojekt

2023–2026

The Evolutive Meshed Compact City. A pragmatic transition pathway to the 15-minutes city for European metropolitan peripheries.

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Flávia Lopes Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
VINNOVA
Europeiska kommissionen (EU)

2023–2026

Twin2Expand. Twinning towards Research Excellence in Evidence-Based Planning and Urban Design

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Europeiska kommissionen (EU)

2022–2023

Visualisation of pedestrain noise exposure

Jens Forssén Teknisk akustik
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Chalmers

2022–2024

Towards a holistic street design. Showcasing integration potentials of urban design and traffic engineering guidelines in relation to the sustainable development agenda.

Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Evgeniya Bobkova Stadsbyggnad
Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Transport

2022–2024

Developing a design-support tool to integrate urban and public transport planning towards sustainable urban development.

Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Jorge Gil Stadsbyggnad
Flávia Lopes Stadsbyggnad
Transport
Chalmers

2 publikationer finns
2021–2022

Green PST - grön infrastruktur som en integrerad del av nätverksanalys

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Mistra Urban Futures

2021–2023

Crowd Movement. Prognostisera gångflöden i det offentliga rummet.

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Vilhelm Verendel Data Science Research Engineers
Oscar Ivarsson Data Science Research Engineers
VINNOVA
Chalmers

2020–2022

Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet

Sanna Isemo Göteborgs centrum för hållbar utveckling
Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Trafikverket

1 publikation finns
2020–2020

Stadsplanering för säker framtida rörlighet: utvärdering av effekterna av el-scootrar med avseende på resmönster och trafiksäkerhet i syftet att vägleda beslutsfattande och utformning av infrastruktur

Giulio Bianchi Piccinini Olycksanalys och prevention
Jorge Gil Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Marco Dozza Olycksanalys och prevention
Formas

2020–2021

Stadsmiljöanalys - Analys av tätbebyggda miljöer i infrastrukturprojekt

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Trafikverket

2 publikationer finns
2020–2020

Säkra och beboeliga stadsgator: hållbart transport system genom integration av förare och stadsmiljö behov

Robert Thomson Personskadeprevention
Lars Marcus Stadsbyggnad
Selpi Selpi Olycksanalys och prevention
Jorge Gil Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Chalmers

2019–2021

Smarta Gator

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Alexander Ståhle Unknown organization
VINNOVA

8 publikationer finns
2019–2019

Urban Design Calculator

Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Naturvårdsverket

2018–2019

STEPFlow_Spatio-temporal modelling and estimation of pedestrian flow

David Bolin Tillämpad matematik och statistik
Vilhelm Verendel CSE Verksamhetsstöd
Oscar Ivarsson CSE Verksamhetsstöd
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Chalmers

2018–2018

GIS-baserad Tidsmodell. Göteborg, 1960-2018 (Fusion Point Gothenburg – Delprojekt A-x2)

Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Alice Örnö Ax Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Jan Sahlberg Stadsbyggnad
Ehsan Abshirini Stadsbyggnad
Älvstranden Utveckling

1 publikation finns
2018–2018

UDC_Urban Design Calculator (Fusion Point Gothenburg, Delprojekt A-x1)

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Zuzanna Komorowska Stadsbyggnad
Älvstranden Utveckling

1 publikation finns
2015–2017

Spatial Morphology Lab _ SMoL

Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Evgeniya Bobkova Stadsbyggnad
Jorge Gil Stadsbyggnad
Jesper Olsson Stadsbyggnad
Ioanna Stavroulaki Stadsbyggnad
Kailun Sun Stadsbyggnad
Ehsan Abshirini Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Chalmers

3 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Ioanna Stavroulaki medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.