Andreas Ekström

Docent vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Andreas Ekström forskar i teoretisk kärnfysik. Han fokuserar sin forskning på den starka kraften som håller samman protoner och neutroner i atomkärnor. Målsättningen är att skapa kvantmekaniska modeller för att teoretiskt analysera och förutsäga atomkärnors egenskaper, och på så vis ge oss ny kunskap om materiens ursprung och växelverkan.

Källa: chalmers.se

Visar 7 publikationer

2018

Δ isobars and nuclear saturation

Andreas Ekström, G. Hagen, T. D. Morris et al
Physical Review C. Vol. 97 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Pion-less effective field theory for atomic nuclei and lattice nuclei

Andreas Ekström
Physical Review C. Vol. 98, p. 054301-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

The deuteron-radius puzzle is alive: A new analysis of nuclear structure uncertainties

O. J. Hernandez, Andreas Ekström, N. Nevo Dinur et al
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. Vol. 778, p. 377-383
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Effective-field-theory predictions of the muon-deuteron capture rate

B. Acharya, Andreas Ekström, Lucas Platter
Physical Review C. Vol. 98 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Corrections to nucleon capture cross sections computed in truncated Hilbert spaces

B. Acharya, Andreas Ekström, D. Odell et al
Physical Review C - Nuclear Physics. Vol. 95 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Uncertainty quantification for proton-proton fusion in chiral effective field theory

B. Acharya, Boris Karlsson, Andreas Ekström et al
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. Vol. 760, p. 584-589
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Low-energy Coulomb excitation of Sr 96,98 beams

Andreas Ekström
Physical Review C. Vol. 94 (5), p. 054326-
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2018–2023

Strong interactions for precision nuclear physics (PrecisionNuclei)

Andreas Ekström Subatomär fysik och plasmafysik
Isak Svensson Subatomär fysik och plasmafysik
Sean Miller Subatomär fysik och plasmafysik
Europeiska kommissionen (Horisont 2020)

2016–2018

Optimerade nukleonkrafter från kiral effektiv fältteori med statistiska och systematiska osäkerheter

Andreas Ekström Subatomär fysik och plasmafysik
Vetenskapsrådet (VR)

Det kan finnas fler projekt där Andreas Ekström medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.