Maria Lagerström

Forskare vid Maritima studier

Maria är forskare på enheten för maritim miljövetenskap och studerar båtbottenfärger, även kallade antifoulingfärger, som används för att motverka påväxt på fartygs- och båtskrov. Med en bakgrund inom miljökemi fokuserar hennes forskning på att studera de kemiska substanser som läcker från båtbottenfärger, vilka parametrar som påverkar deras läckage samt deras påverkan på miljön. Hon är specialiserad inom användning av röntgenfluorescens (XRF) för att mäta läckagehastigheten av biocider från båtbottenfärger och som ett verktyg för att undersöka hur man kan minska färgernas miljöpåverkan.

Källa: chalmers.se
Image of Maria Lagerström

Visar 20 publikationer

2023

Kvalitetssäkring av XRF-mätningar av tenn på fritidsbåtar

Maria Lagerström, Erik Ytreberg, Jessica Näsström
Rapport
2022

A novel tool for cost and emission reduction related to ship underwater hull maintenance

Dinis Soares Reis de Oliveira, Maria Lagerström, Lena Granhag et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 356
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

HullMASTER

Dinis Soares Reis de Oliveira, Maria Lagerström, Lena Granhag et al
Övrigt - Programkod
2022

Are silicone foul-release coatings a viable and environmentally sustainable alternative to biocidal antifouling coatings in the Baltic Sea region?

Maria Lagerström, Anna-Lisa Wrange, Dinis Soares Reis de Oliveira et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 184
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Metal and PAH loads from ships and boats, relative other sources, in the Baltic Sea

Erik Ytreberg, Katarina Hansson, Anna Lunde Hermansson et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 182
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Quantification of Cu and Zn in antifouling paint films by XRF

Maria Lagerström, Erik Ytreberg
Talanta. Vol. 223
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Environmental risk assessment of using antifouling paints on pleasure crafts in European Union waters

Erik Ytreberg, Maria Lagerström, Sofia Nöu et al
Journal of Environmental Management. Vol. 281
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Copper as a HELCOM core indicator

Maria Lagerström, Anna Lunde Hermansson, Erik Ytreberg
Rapport
2020

Förbättrad riskbedömning av båtbottenfärger

Erik Ytreberg, Maria Lagerström, Ann Kristin Eriksson-Wiklund
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2020

Flawed risk assessment of antifouling paints leads to exceedance of guideline values in Baltic Sea marinas

Maria Lagerström, João Ferreira, Erik Ytreberg et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 27 (22), p. 27674-27687
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Antifouling paints leach copper in excess – study of metal release rates and efficacy along a salinity gradient

Maria Lagerström, Erik Ytreberg, Ann Kristin E. Wiklund et al
Water Research. Vol. 186
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Model for leisure boat activities and emissions – implementation for the Baltic Sea

Lasse Johansson, Erik Ytreberg, Jukka-Pekka Jalkanen et al
Ocean Science. Vol. 16 (5), p. 1143-1163
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Minskad miljöbelastning av koppar och zink från fartygs och fritidsbåtars bottenfärger till Östersjön

Maria Lagerström, Erik Ytreberg, Lena Granhag
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2019

Identification of commercial and recreational vessels coated with banned organotin paint through screening of tin by portable XRF

Maria Lagerström, Daniel Yngsell, B. Eklund et al
Journal of Hazardous Materials. Vol. 362, p. 107-114
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

In situ release rates of Cu and Zn from commercial antifouling paints at different salinities

Maria Lagerström, Fredrik Lindgren, Albin Holmqvist et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 127, p. 289-296
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Total tin and organotin speciation in historic layers of antifouling paint on leisure boat hulls

Maria Lagerström, Jakob Strand, B. Eklund et al
Environmental Pollution. Vol. 220, p. 1333-1341
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

A novel XRF method to measure environmental release of copper and zinc from antifouling paints

Erik Ytreberg, Maria Lagerström, Albin Holmqvist et al
Environmental Pollution. Vol. 225, p. 490-496
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 12 forskningsprojekt

2023–2026

Giftfria och Effektiva fartygsSkrov (GES)

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Peiyu Hou Maritim miljövetenskap
Trafikverket

2023–2024

Analys av tennorganiska föreningar i färgavskrap från fritidsbåtar

Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Amanda Nylund Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

1 publikation finns
2022–2023

Kvalitetssäkring av XRF-mätningar av tenn på fritidsbåtar

Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Jessica Näsström Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

1 publikation finns
2022–2024

Hållbart FartygsunderHåll (Håll2)

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Youngrong Kim Maritim miljövetenskap
Lighthouse

2021–2021

Framtagande av underlag avseende skrubbervatten, hybridoljor, kopparindikator och deltagande i expertgrupp

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

2020–2021

Effektivitetsbedömningar av båtbottenfärger

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Kemikalieinspektionen

1 publikation finns
2019–2020

Förbättrad riskbedömning av båtbottenfärger

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Emma Rova Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

1 publikation finns
2019–2021

Hållbart skrovunderhåll för fartyg genom framtagande av beslutsstöd till maritima aktörer och myndigheter (HÅLL)

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Dinis Soares Reis de Oliveira Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Lighthouse

2 publikationer finns
2018–2020

Åtgärder mot minskad miljöbelastning från Sjöfart i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift från antifoulingfärg

Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
BalticSea2020

1 publikation finns
2017–2018

Utveckling av analysverktyg för att bedöma påverkan från tributyltenn (TBT) i svenska vattenförekomster

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Länsstyrelsen i Västmanlands län

2016–2017

Förekomst av TBT på fartyg- och fritidsbåtsskrov

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Daniel Yngsell Maritim miljövetenskap
Transportstyrelsen

Det kan finnas fler projekt där Maria Lagerström medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.