Anders Nordelöf

Forskare vid Miljösystemanalys

Anders Nordelöfs forskning undersöker hur teknologier för elektrisk framdrift förändrar miljöpåverkan från vägfordon samt även andra typer av transport- och industrifordon, med livscykelanalys (LCA) och andra miljösystemanalytiska metoder. Syftet är att ge råd och vägledning för utveckling av teknik med minskad miljöpåverkan och ökad långsiktig hållbarhet. Forskningen omfattar både djupgående teknisk kartläggning på komponentnivå såväl som övergripande systemperspektiv. Metodutveckling inom LCA utgör också en viktig del.

Anders Nordelöf var tidigare teknikområdeschef på ingenjörsbyrån Consat AB, och han har arbetat som teknisk projektledare med inriktning på elektrisk framdrivning av fordon, laddningsinfrastruktur, elektriska vägar och energiomvandling i olika former.

Anders Nordelöf är temaledare för forskningsområdet Elektromobilitet i samhället inom Swedish Electromobility Centre, ett nationellt kompetenscentrum för elektromobilitet där Chalmers är värduniversitet. Han har även delat ansvar för ledningen av profilområdet Hållbara fordonsteknologier som är gemensamt mellan styrkeområdena Energi och Transport, med sin huvudsakliga verksamhet inom styrkeområde Energi.

Källa: chalmers.se
Image of Anders Nordelöf

Visar 28 publikationer

2021

Comment on “Comparative life cycle assessment of high performance lithium-sulfur battery cathodes”

Rickard Arvidsson, Sanna Wickerts, Anders Nordelöf
Journal of Cleaner Production. Vol. 300
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2020

Implementation of the crustal scarcity indicator into life cycle assessment software

Rickard Arvidsson, Mudit Chordia, Sanna Wickerts et al
Rapport - Miljösystemanalys
2020

Elmaskiner för fordon i en cirkulär ekonomi. Design för miljö- och resurseffektivitet och krav på End-of-Life system.

Anne-Marie Tillman, Anders Nordelöf, Emma Grunditz et al
Rapport - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
2020

A crustal scarcity indicator for long-term global elemental resource assessment in LCA

Rickard Arvidsson, Maria Ljunggren, Björn Sandén et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 25 (9), p. 1805-1817
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Comments on “Life cycle assessment of cobalt extraction process” by Farjana et al. [1]

Rickard Arvidsson, Mudit Chordia, Anders Nordelöf
Journal of Sustainable Mining. Vol. 19 (1), p. 19-21
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2019

Life cycle assessment of permanent magnet electric traction motors

Anders Nordelöf, Emma Grunditz, Sonja Lundmark et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 67, p. 263-274
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Methodological Approaches to End-Of-Life Modelling in Life Cycle Assessments of Lithium-Ion Batteries

Anders Nordelöf, Sofia Poulikidou, Mudit Chordia et al
Batteries. Vol. 5 (51), p. 1-15
Reviewartikel
2019

Resource and environmental impacts of using second-hand laptop computers: A case study of commercial reuse

Hampus André, Maria Ljunggren Söderman, Anders Nordelöf
Waste Management. Vol. 88, p. 268-279
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A scalable life cycle inventory of an automotive power electronic inverter unit—part I: design and composition

Anders Nordelöf, Mikael C D Alatalo, Maria Ljunggren Söderman
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 24 (1), p. 78-92
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Life cycle assessment of city buses powered by electricity, hydrogenated vegetable oil or diesel

Anders Nordelöf, Mia Romare, Johan Tivander
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 75, p. 211-222
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Life cycle assessment of the second use of lithium-ion batteries from hybrid and electric vehicles

Mathias Janssen, Rickard Arvidsson, Anders Nordelöf
Poster (konferens)
2019

A scalable life cycle inventory of an automotive power electronic inverter unit—part II: manufacturing processes

Anders Nordelöf
International Journal of Life Cycle Assessment
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Three traction motors with different magnet materials — Influence on cost, losses, vehicle performance, energy use and environmental impact

Emma Grunditz, Sonja Lundmark, Mikael C D Alatalo et al
2018 Thirteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER), p. 1-13
Paper i proceeding
2018

Effects on metal resource use from reusing laptops - A comparison of impact assessment methods

Hampus André, Maria Ljunggren Söderman, Anders Nordelöf
Poster (konferens)
2018

Environmental Assessment of Emerging Technologies: Recommendations for Prospective LCA

Rickard Arvidsson, Anne-Marie Tillman, Björn Sandén et al
Journal of Industrial Ecology. Vol. 22 (6), p. 1286-1294
Reviewartikel
2018

A scalable life cycle inventory of an electrical automotive traction machine—part I: design and composition

Anders Nordelöf, Emma Grunditz, Anne-Marie Tillman et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 24 (1), p. 55-69
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

A scalable life cycle inventory of an electrical automotive traction machine—part II: manufacturing processes

Anders Nordelöf, Anne-Marie Tillman
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 23 (2), p. 295-313
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Miljöpåverkan från elektriska stadsbussar

Anders Nordelöf, Mia Romare, Johan Tivander
Rapport
2016

Erratum: Environmental impacts of hybrid, plug-in hybrid, and battery electric vehicles—what can we learn from life cycle assessment? [International Journal of Life CycleAssessment, DOI 10.1007/s11367-014-0788-0]

Anders Nordelöf, M. Messagie, Anne-Marie Tillman et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 21 (1), p. 134-135
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2014

Environmental impacts of hybrid, plug-in hybrid, and battery electric vehicles—what can we learn from life cycle assessment?

Anders Nordelöf, Maarten Messagie, Anne-Marie Tillman et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 2014 (11), p. 25-
Reviewartikel
2014

Mindre miljöpåverkan eller bara annorlunda?

Anders Nordelöf, Anne-Marie Tillman
Perspektiv på eldrivna fordon 2014, p. 16-17
Kapitel i bok
2013

The role of life cycle assessment in evaluating alternatives for electrification of roads and long haul trucks in Sweden

Anders Nordelöf, Anna Björkman, Maria Ljunggren Söderman et al
Poster (konferens)
2013

Less or different environmental impact?

Anders Nordelöf, Anne-Marie Tillman, Maarten Messagie et al
Systems Perspectives on Electromobility 2013, p. 60-75
Kapitel i bok

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 9 forskningsprojekt

2020–2024

Livscykelanalys av framtida batterikemier - höglagringskapacitet utan knappa resurser? LCA batterikemier

Rickard Arvidsson Miljösystemanalys
Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Magdalena Svanström Miljösystemanalys
Patrik Johansson Materialfysik
Sanna Wickerts Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2020–2023

"Blodsbatterier"? Social livscykelpåverkan från litiumjonbatterier

Rickard Arvidsson Miljösystemanalys
Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2020–2022

Livscykelanalys av elflyg

Rickard Arvidsson Miljösystemanalys
Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Selma Brynolf Maritim miljövetenskap
Karna Dahal Maritim miljövetenskap
Chalmers

2019–2019

Förstudie avseende ett nexus för livscykelanalys av elektromobilitet

Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Rickard Arvidsson Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2019–

LCA modelling of electric drivetrain components

Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys
Mudit Chordia Miljösystemanalys
Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Maria Ljunggren Söderman Miljösystemanalys
Chalmers

2017–2019

LCA av kollektivtrafik med elektriskt framdrivna bussar, steg 2

Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Johan Tivander Miljösystemanalys
Chalmers

2017–2021

LCA som ett verktyg för utveckling av framtida energieffektivare bilar

Felipe Bitencourt de Oliveira Miljösystemanalys
Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys
Björn Sandén Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2017–2020

Elmaskiner för fordon I en cirkulär ekonomi

Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys
Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Sonja Lundmark Elmaskiner och kraftelektronik
Mikael C D Alatalo Elmaskiner och kraftelektronik
Maria Ljunggren Miljösystemanalys
Torbjörn Thiringer Elmaskiner och kraftelektronik
Emma Grunditz Elmaskiner och kraftelektronik
Energimyndigheten
Chalmers

Det kan finnas fler projekt där Anders Nordelöf medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.