Bijan Adl-Zarrabi

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Bijan är docent och forskargruppsledare på avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen infrastrukturfysik på Chalmers. Han har initierat ett nytt område, Infrastrukturfysik, på avdelningen. Hans forskningsområde fokuserar på fukt- och värmetransport i byggnader och infrastrukturer. Han har också en lång erfarenhet kopplad till karaktärisering av termiska egenskaper hos material och komponenter. Bijan är vetenskaplig koordinator i projekten som relaterar till färjefri förbindelse , E39.

Källa: chalmers.se

Visar 42 publikationer

2019

Modelling and evaluation of groundwater filled boreholes subjected to natural convection

Josef Johnsson, Bijan Adl-Zarrabi
Applied Energy. Vol. 253
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Modeling the thermal performance of low temperature hydronic heated pavements

Josef Johnsson, Bijan Adl-Zarrabi
Cold Regions Science and Technology. Vol. 161, p. 81-90
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Determination of anisotropic thermal conductivity of VIP laminate using transient plane source method

Bijan Adl-Zarrabi, Pär Johansson, Alireza Marzbanrad
Proceedings of the 14th International Vacuum Insulation Symposium (IVIS2019), p. 23-26
Paper i proceeding
2018

Super insulation material in district heating pipes

Bijan Adl-Zarrabi
Paper i proceeding
2018

Hydronic Pavement for Ice-Free Bridges

Josef Johnsson, Bijan Adl-Zarrabi
Paper i proceeding
2018

Super insulation materials in the building sector: Field studies and future challenges

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi
Proceedings of the 7th International Building Physics Conference, IBPC2018, Syracuse, NY, USA, 23-26 September 2018, p. 131-136
Paper i proceeding
2018

Pore-structure and microstructural investigation of organomodified/Inorganic nano-montmorillonite cementitious nanocomposites

Styliani Papatzani, Sotirios Grammatikos, Bijan Adl-Zarrabi et al
AIP Conference Proceedings. Vol. 1957
Paper i proceeding
2018

Superisoleringsmaterial i byggnader: Rekommendationer från IEA EBC Annex 65

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Holger Wallbaum et al
Bygg & teknik. Vol. 2018 (2), p. 18-21
Artikel i övriga tidskrifter
2017

What is 'Infrastructure Physics'?

Bijan Adl-Zarrabi
Energy Procedia: 11th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2017; Trondheim; Norway; 11 June 2017 through 14 June 2017. Vol. 132, p. 520-524
Paper i proceeding
2017

Influence of oxidation on radiative heat transfer in polyurethane insulation used for district heating pipes

Fredrik Domhagen, Bijan Adl-Zarrabi
Energy Procedia: 11th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2017; Trondheim; Norway; 11 June 2017 through 14 June 2017. Vol. 132, p. 309-314
Paper i proceeding
2017

Practical Applications of SIMs: Retrofitting at the Building Scale

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi
Proceedings of the 13th International Vacuum Insulation Symposium, September 20–21, 2017, Paris, France
Poster (konferens)
2017

Long term performance of vacuum insulation panels in hybrid insulation district heating pipes

Axel Berge, Bijan Adl-Zarrabi
Energy Procedia. Vol. 116, p. 334-342
Paper i proceeding
2017

Non-destructive methods for assessment of district heating pipes: a pre-study for selection of proper methods

Peter Lidén, Bijan Adl-Zarrabi
Energy Procedia. Vol. 116, p. 374-380
Paper i proceeding
2016

Field measurements on a district heating pipe with vacuum insulation panels

Axel Berge, Bijan Adl-Zarrabi, Carl-Eric Hagentoft
Renewable Energy. Vol. 87 (3), p. 1130-1138
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Safe and Sustainable Coastal Highway Route E39

Bijan Adl-Zarrabi, Babak Ebrahimi, Mohammed Hoseini et al
Transportation Research Procedia. Vol. 14, p. 3350-3359
Paper i proceeding
2016

Hydronic Pavement Using Low Temperature Borehole Thermal Energy Storage

Bijan Adl-Zarrabi, Josef Johnsson, Raheb Mirzanamadi
Advances in Civil, Environmental and materials research (ACEM16), p. 14-
Paper i proceeding
2016

Hydronic Pavement Heating for Sustainable Ice-free Roads

Bijan Adl-Zarrabi, Raheb Mirzanamadi, Josef Johnsson
Transportation Research Procedia. Vol. 14, p. 704-713
Paper i proceeding
2016

Evaluation of 5 years’ performance of VIPs in a retrofitted building façade

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Angela Sasic Kalagasidis
Energy and Buildings. Vol. 130, p. 488-494
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Sustainability Assessment of Infrastructure Elements with Integrated Energy Harvesting Technologies

Bijan Adl-Zarrabi, Mohammad Hoseini, York Ostermeyer et al
Energy and Environment, p. 221-234
Kapitel i bok
2015

Effect from a Variable U-Value in Adaptive Building Components with Controlled Internal Air Pressure

Axel Berge, Carl-Eric Hagentoft, Paula Wahlgren et al
Energy Procedia. Vol. 78, p. 376-381
Paper i proceeding
2015

Evaluation of long-term performance of VIPs

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Axel Berge
Energy Procedia. Vol. 78, p. 388-393
Paper i proceeding
2015

Assessing the Thermal Performance of District Heating Twin Pipes with Vacuum Insulation Panels

Axel Berge, Bijan Adl-Zarrabi, Carl-Eric Hagentoft
Energy Procedia. Vol. 78, p. 382-387
Paper i proceeding
2015

Changing internal pressure to achieve variable thermal conductivity in thermal insulation

Axel Berge, Carl-Eric Hagentoft, Paula Wahlgren et al
Advance building skins: Proceedings of the International Conference on Building Envelope Design and Technology, p. 309-316
Paper i proceeding
2015

Long-term performance of vacuum insulations panels in buildings and building systems

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Axel Berge
Proceedings of the 12th International Vacuum Insulation Symposium, September 19-20, 2015, Nanjing, China, p. 136-139
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2014

Boda mill – A Meeting Point for Renewable Energy systems

Angela Sasic Kalagasidis, Bijan Adl-Zarrabi, Helen Jansson
Proceedings of Eurotherm Seminar No 99: Advances in thermal energy storage, 28-30 May 2014, Llieda Spain
Paper i proceeding
2014

Evaluation of vacuum insulation panels used in hybrid insulation district heating pipes

Axel Berge, Bijan Adl-Zarrabi
Proccedings of The 14th international symposium on district heating and cooling, p. 454-461
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2014

Strategy for visualisation of the activity of phase change materials by transient plane source technique

Angela Sasic Kalagasidis, Bijan Adl-Zarrabi, Helen Jansson et al
Proceedings of 10th Nordic Symposium on Building Physics, p. 467-474
Paper i proceeding
2013

Mechanical and thermo-physical properties of high-density polyethylene modified with talc

A. K. Mehrjerdi, Bijan Adl-Zarrabi, S. W. Cho et al
Journal of Applied Polymer Science. Vol. 129 (4), p. 2128-2138
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Determination of specific heat capacity by transient plane source

Axel Berge, Bijan Adl-Zarrabi, Carl-Eric Hagentoft
Frontiers of Architectural Research. Vol. 2 (4), p. 476-482
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Using High Performance Insulation in District Heating Pipes

Axel Berge, Bijan Adl-Zarrabi
13th international symposium on district heating and cooling, p. 156-162
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2012

Högpresterande fjärrvärmerör

Bijan Adl-Zarrabi, Axel Berge
Rapport
2012

Determination of specific heat capacity by Transient Plane Source

Axel Berge, Bijan Adl-Zarrabi, Carl-Eric Hagentoft
Proceedings of the 5th International Building Physics Conference, p. 131-136
Paper i proceeding
2012

Using transient plane source sensor for determination of thermal properties of vacuum insulation panels

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Carl-Eric Hagentoft
Frontiers of Architectural Research. Vol. 1 (4), p. 334-340
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Using Transient Plane Source Sensor for Determination of Thermal Properties of Vacuum Insulation Panels

Pär Johansson, Bijan Adl-Zarrabi, Carl-Eric Hagentoft
Proceedings of the 5th International Building Physics Conference, May 28-31, 2012, Kyoto, Japan
Paper i proceeding
2011

Measurements of Thermal Properties of Vacuum Insulation Panels by using Transient Plane Source Sensor

Pär Johansson, Carl-Eric Hagentoft, Bijan Adl-Zarrabi
Proceedings of the 10th International Vacuum Insulation Symposium, Ottawa, Canada, 15-16 September, 2011
Paper i proceeding
2010

Moisture induced deformation of a free thin plate - Analytical solution for step-changes and periodic variations of the ambient humidity by volume

Carl-Eric Hagentoft, Bijan Adl-Zarrabi
1st Central European Symposium on Building Physics, Cracow, September 13-15, 2010
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2004

Benchmarks for One-dimensional Cases of Combined Heat, Air and Moisture Transport in Building Components

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis, Bijan Adl-Zarrabi
Proceedings of the CIB World Building Congress. Toronto, Canada, 2004
Paper i proceeding
2004

Assessment Method of Numerical Prediction Models for Combined Heat, Air and Moisture Transfer in Building Components. Benchmarks for One-dimensional Cases

Carl-Eric Hagentoft, Angela Sasic Kalagasidis, Bijan Adl-Zarrabi
Journal of Thermal Envelope and Building Science. Vol. 27 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 3 forskningsprojekt

2018–2019

Livslängds- och statusbedömning av fjärrvärmerör

Bijan Adl-Zarrabi Byggnadsteknologi
Peter Lidén Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

2015–2017

Långsiktig prestanda i superisoleringsmaterial i byggnader

Bijan Adl-Zarrabi Byggnadsteknologi
Jun Kono Byggnadsteknologi
Holger Wallbaum Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

2014–2018

Safe and ice-free bridges using renewable energy sources

Bijan Adl-Zarrabi Byggnadsteknologi
Josef Johnsson Byggnadsteknologi
Raheb Mirzanamadi Byggnadsteknologi
Statens vegvesen

Det kan finnas fler projekt där Bijan Adl-Zarrabi medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.