Elin Esbjörner Winters

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Elin Esbjörner är docent i kemisk biologi. Hennes forskargrupp studerar proteiners aggregationsmekanismer och amyloid-bildning i neurodegenerativa sjukdomar. Gruppen använder en kombination av in vitro tekniker, cellbiologi och avancerad fluorescensmikroskopi. Elins huvudsakliga forskningsfokus är att förstå hur proteinaggregat (sk. amyloid) interagerar med celler och cellmembran. Gruppen är särskilt intresserad av mekanismer för cellupptag och celltransport. Gruppen studerar även hur olika biologiska och farmakologiska ämnen kan påverka proteiners benägenhet att aggregera. Elin är också en av sex gruppledare i forskningscentret FoRmulaEx vars mål är att bidra med fundamental kunskap för design och utveckling av nästa generations effektiva nukleotid-baserade läkemedel. Inom FoRmulaEx samarbetar Elins grupp med kemister och fysiker för att utveckla och applicera metoder som gör det möjligt att förstå, på en molekylär och mekanistisk nivå, hur lipid-packade RNA-läkemedel tas upp i mänskliga celler.Esbjörner Winters ForskningsgruppFullständig publikationslista

Källa: chalmers.se

Visar 29 publikationer

2018

Copper Chaperone Atox1 Interacts with Cell Cycle Proteins

Maria Matson Dzebo, Stephanie Blockhuys, Sebastian Valenzuela et al
Computational and Structural Biotechnology Journal. Vol. 16, p. 443-449
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Cell surface proteoglycan-mediated uptake and accumulation of the Alzheimer's disease peptide Aβ(1–42)

Emelie Vilhelmsson Wesén, Audrey Gallud, Alexandra Paul et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1860 (11), p. 2204-2214
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Lipid membranes catalyse the fibril formation of the amyloid-? (1–42) peptide through lipid-fibril interactions that reinforce secondary pathways

David Lindberg, Emelie Vilhelmsson Wesén, Johan Björkeroth et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1859 (10), p. 1921-1929
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Endocytic uptake of monomeric amyloid-β peptides is clathrin- and dynamin-independent and results in selective accumulation of Aβ(1-42) compared to Aβ(1-40)

Emelie Vilhelmsson Wesén, Gavin Jeffries, Maria Matson Dzebo et al
Scientific Reports. Vol. 7 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

A nano flow cytometer for single lipid vesicle analysis

R. Friedrich, Stephan Block, Mohammadreza Alizadehheidari et al
Lab on a Chip - Miniaturisation for Chemistry and Biology. Vol. 17 (5), p. 830-841
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Binding of Thioflavin-T to Amyloid Fibrils Leads to Fluorescence Self-Quenching and Fibril Compaction

David Lindberg, Anna Wenger, Elin Sundin et al
Biochemistry. Vol. 56 (16), p. 2170-2174
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Detection of amyloid-beta fibrils using the DNA-intercalating dye YOYO-1: Binding mode and fibril formation kinetics

David Lindberg, Elin Esbjörner Winters
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 469 (2), p. 313-318
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Time-resolved thioflavin-T fluorescence-expanding the amyloid characterisation toolbox

David Lindberg, Elin Esbjörner Winters
FEBS Journal. Vol. 282, p. 178-179
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2015

Steady-state and time-resolved Thioflavin-T fluorescence can report on morphological differences in amyloid fibrils formed by A beta(1-40) and A beta(1-42)

David Lindberg, Moa Sandberg Wranne, Melina Gilbert Gatty et al
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 458 (2), p. 418-423
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Solvent exposure of Tyr10 as a probe of structural differences between monomeric and aggregated forms of the amyloid-β peptide

P. Aran Terol, J.R. Kumita, S.C. Hook et al
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 468 (4), p. 696-701
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Studying Distribution and Aggregation of TDP-43 in Mammalian Cells: A Comparison between Fluorescent Protein and Tetracysteine Labelling Strategies

J. S. W. Ng, T. P. Barros, Elin Esbjörner Winters et al
Biophysical Journal. Vol. 106 (2), p. 458A-458A
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Direct Observations of Amyloid beta Self-Assembly in Live Cells Provide Insights into Differences in the Kinetics of A beta(1-40) and A beta(1-42) Aggregation

Elin Esbjörner Winters, F. Chan, E. Rees et al
Chemistry and Biology. Vol. 21 (6), p. 732-742
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Cell surface binding and uptake of arginine- and lysine-rich penetratin peptides in absence and presence of proteoglycans

Helene Åmand, Hanna Rydberg, Louise Fornander et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1818 (11), p. 2669-2678
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Effects of Tryptophan Content and Backbone Spacing on the Uptake Efficiency of Cell-Penetrating Peptides

Hanna Rydberg, Maria Matson, Helene Åmand et al
Biochemistry. Vol. 51 (27), p. 5531-5539
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Dual functions of the human antimicrobial peptide LL-37-Target membrane perturbation and host cell cargo delivery

X. A. Zhang, K. Oglecka, S. Sandgren et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1798 (12), p. 2201-2208
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Assigning Membrane Binding Geometry of Cytochrome c by Polarized Light Spectroscopy

Christina Hagelin, Elin Esbjörner Winters, Per Lincoln et al
Biophysical Journal. Vol. 96 (8), p. 3399-3411
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Stimulated endocytosis in penetratin uptake: Effect of arginine and lysine

Helene Åmand, Kristina Fant, Bengt Nordén et al
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 371 (4), p. 621-625
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

DNA condensation by PAMAM dendrimers: Self-assembly characteristics and effect on transcription

Kristina Fant, Elin Esbjörner Winters, Per Lincoln et al
Biochemistry. Vol. 47 (6), p. 1732-1740
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Membrane binding of pH-sensitive influenza fusion peptides. Positioning, configuration, and induced leakage in a lipid vesicle model

Elin Esbjörner Winters, K. Oglecka, Per Lincoln et al
Biochemistry. Vol. 46 (47), p. 13490-13504
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Membrane Interactions of Cell-Penetrating Peptides

Bengt Nordén, Elin Esbjörner Winters, Astrid Gräslund
Handbook of cell-Penetrating Peptides, p. 109-137
Kapitel i bok
2007

Retinoid chromophores as probes of membrane lipid order

Frida Svensson, Per Lincoln, Bengt Nordén et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 111 (36), p. 10839-10848
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Tryptophan Orientation in Model Lipid Membranes

Elin Esbjörner Winters, Christina Hagelin, Bo Albinsson et al
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 361 (3), p. 645-650
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Counterion-mediated Membrane Penetration: Cationic Cell-penetrating Peptides overcome Born Energy Barrier by Ion-pairing with Phospholipids

Elin Esbjörner Winters, Per Lincoln, Bengt Nordén
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes. Vol. 1768 (6), p. 1550-1558
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Membrane interactions of cell-penetrating peptides probed by tryptophan fluorescence and dichroism techniques: Correlations of structure to cellular uptake

Christina Hagelin, Elin Esbjörner Winters, Per Lincoln et al
Biochemistry. Vol. 45 (24), p. 7682-7692
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Membrane interaction properties of cell-penetrating peptides

Elin Esbjörner Winters
Licentiatavhandling
2004

Membrane binding and translocation of cell-penetrating peptides

Per Thoren, Daniel Persson, Elin Esbjörner Winters et al
Biochemistry. Vol. 43 (12), p. 3471-3489
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Vesicle size-dependent translocation of penetratin analogs across lipid membranes

Daniel Persson, Per Thoren, Elin Esbjörner Winters et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1665 (1-2), p. 142-155
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Meso stereoisomer as a probe of enantioselective threading intercalation of semirigid ruthenium complex [µ-(11,11'-bidppz)(phen)4Ru2]4+

Marcus Wilhelmsson, Elin Esbjörner Winters, Fredrik Westerlund et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 107 (42), p. 11784-11793
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 4 forskningsprojekt

2017–2024

Funktionell leverans av nukleotid-baserade läkemedel

Fredrik Höök Biologisk fysik
Marcus Wilhelmsson Kemi och biokemi
Elin Esbjörner Winters Kemisk biologi
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2017–2020

Vad karaktäriserar en toxisk amyloid oligomer?

Elin Esbjörner Winters Kemisk biologi
Vetenskapsrådet (VR)

2012–2015

Nya mål för amyloid beta-medierad toxicitet relaterad till Alzheimers sjukdom

Elin Esbjörner Winters Kemisk biologi
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Elin Esbjörner Winters medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.