Paula Wahlgren

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Paula Wahlgren är lärare och forskare på avdelningen för byggnadsteknologi. Paula forskar och undervisar i ämnet byggnadsfysik där luft-, värme-, och fukttransport i byggnadsdelar är centrala områden. Forskningen rör främst luftrörelser i porösa material, i byggnadsdelar och i hela byggnader, och de metoder som används är allt från numeriska simuleringar till fullskalemätningar på hela byggnader. Luftrörelserna påverkar bl.a. energianvändningen i byggnaderna och deras fuktsäkerhet. Paula Wahlgren är Sveriges representant i IEA ECBCS Annex 5, AIVC, Air infiltration and Ventilation Centre. En annan del av forskningen, tillsammans med doktorander, rör nya isoleringsmaterial och fuktpåverkan på ytterväggar. Undervisningen riktar sig främst mot blivande arkitekter och civilingenjörer och fokus ligger på att skapa energieffektiva byggnader, som är beständiga och har gott inneklimat.

Källa: chalmers.se

Visar 59 publikationer

2019

Om-renovering – möjligheter för energieffektivisering när äldre flerbostadshus renoveras en andra gång

Paula Femenias, Paula Wahlgren, Pär Johansson et al
Bygg och teknik. Vol. 2019 (2), p. 24-28
Artikel i övriga tidskrifter
2018

Renovating the Housing Stock Built Before 1945: Exploring the Relations Between Energy Efficiency, Embodied Energy and Heritage Values

Paula Femenias, Liane Thuvander, Pär Johansson et al
Springer Proceedings in Energy: Cold Climate HVAC 2018, Kiruna, Sweden, 12-15 March, 2018, p. 291-301
Paper i proceeding
2018

Interior insulation retrofit of a brick wall using super insulation materials: design of a field testing in an industrial brick building

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Proceedings of the 7th International Building Physics Conference, IBPC2018, Syracuse, NY, USA, 23-26 September 2018, p. 257-262
Paper i proceeding
2018

Fältmätning på äldre tegelkonstruktion med invändig tilläggsisolering av superisoleringsmaterial

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Bygg och teknik. Vol. 2018 (5), p. 16-19
Artikel i övriga tidskrifter
2018

Value creation by re-renovation – focus on the user perspective

Paula Femenias, Petra Eriksson, Liane Thuvander et al
Proceedings of the 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings, EEHB2018, Visby, Sweden, 26-27 September, 2018, p. 172-181
Paper i proceeding
2018

Energirenovering av flerfamiljshus uppförda före 1945: De boendes perspektiv

Paula Femenias, Klara Mörk, Petra Eriksson et al
Bygg och teknik. Vol. 2018 (5), p. 10-15
Artikel i övriga tidskrifter
2017

Renoveringsbehov i äldre hus: möjligheter för energieffektivisering och bevarande av kulturmiljö

Paula Femenias, Pär Johansson, Paula Wahlgren et al
Bygg & teknik. Vol. 2017 (2), p. 32-37
Artikel i övriga tidskrifter
2017

Using SIMs to re-create cultural historical values in buildings from before 1945

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Proceedings of the 13th International Vacuum Insulation Symposium, September 20–21, 2017, Paris, France
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2017

Consequences of Varying Airtightness in Wooden Buildings

Fredrik Domhagen, Paula Wahlgren
Energy Procedia: 11th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2017; Trondheim; Norway; 11 June 2017 through 14 June 2017. Vol. 132, p. 873-878
Paper i proceeding
2017

Air leakage variations due to changes in moisture content in wooden construction- magnitudes and consequences

Fredrik Domhagen, Paula Wahlgren
Proceedings AIVC38th AIVC Conference, Nottingham, United Kingdom, 2017
Paper i proceeding
2017

Renovation of buildings from before 1945: status assessment and energy efficiency measures

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Energy Procedia. Vol. 132, p. 951-956
Paper i proceeding
2017

Recreation of cultural historical values in buildings from before 1945: Inventory with focus on building physics performance

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Proceedings of the 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Ghent University, Belgium, 29-31 May, 2017
Paper i proceeding
2016

Pending for Renovations: Understanding the Conditions of the Multi-family Housing Stock from before 1945

Pär Johansson, Paula Femenias, Liane Thuvander et al
Energy Procedia. Vol. 96, p. 170-179
Paper i proceeding
2016

Interior Insulation Retrofit of a Brick Wall Using Vacuum Insulation Panels: Re-Creation of Cultural Historical Values in Buildings from before 1945

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Proceeding of the International RILEM Conference Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016: Segment on Historical Masonry, August 22-24, 2016, Lyngby, Denmark
Poster (konferens)
2015

Effect from a Variable U-Value in Adaptive Building Components with Controlled Internal Air Pressure

Axel Berge, Carl-Eric Hagentoft, Paula Wahlgren et al
Energy Procedia. Vol. 78, p. 376-381
Paper i proceeding
2015

Spread in energy use in buildings dependent on choice of heating and ventilation system

Pär Johansson, Paula Wahlgren
Proceedings of the 36th AIVC Conference, 23–24 September, 2015, Madrid, Spain, p. 204-212
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2015

Changing internal pressure to achieve variable thermal conductivity in thermal insulation

Axel Berge, Carl-Eric Hagentoft, Paula Wahlgren et al
Advance building skins: Proceedings of the International Conference on Building Envelope Design and Technology, p. 309-316
Paper i proceeding
2015

Hygrothermal performance of a light weight timber wall assembly with an exterior air barrier

Duncan Watt, Staffan Sjöberg, Paula Wahlgren
Energy Procedia. Vol. 78, p. 1419-1424
Paper i proceeding
2015

Energideklarationerna behöver kvalitetssäkras

Pär Johansson, Jan-Olof Dalenbäck, Paula Wahlgren et al
Bygg & Teknik. Vol. 2015 (2), p. 44-45
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Wooden stud walls with aerogel thermal insulation. Material properties and HAM-simulations

Axel Berge, Carl-Eric Hagentoft, Paula Wahlgren
12th International Conference on Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Clearwater, United States, 1-5 December 2013
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2011

Important factors to achieve an airtight building

Paula Wahlgren
9th symposium on building physics in the Nordic countries, Tampere, Finland
Paper i proceeding
2011

Att gestalta och kommunicera energieffektiva byggnader bortom traditionella rum för lärande

Kajsa Crona, Ann-Marie Eriksson, Paula Wahlgren
NU2010, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Stockholms universitet.
Paper i proceeding
2010

Lösningar för att skapa god lufttäthet

Paula Wahlgren, Owe Svensson
Bygg & Teknik (5), p. 20-
Artikel i övriga tidskrifter
2010

Methods and materials for an airtight building

Paula Wahlgren, Eva Sikander
11th International Conference on Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Buildings XI; Sheraton Sand Key Resort in Clearwater BeachClearwater; United States; 5 December 2010 through 9 December 2010
Paper i proceeding
2009

Byggherrens arbete för lufttäta byggnader

Eva Sikander, Paula Wahlgren
Proceedings of Passivhus Norden 2009, Göteborg
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2009

Extrapolation of fan pressurization measurements

Eline Geurts, Paula Wahlgren
Proceedings of Passivhus Norden 2009, Göteborg
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2009

Utvärdering av byggnaders täthet

Ingemar Nilsson, Eva Sikander, Owe Svensson et al
Proceedings of Passivhus Norden 2009, Göteborg
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2008

Utvärdering av byggnadsskalets lufttäthet

Paula Wahlgren, Eva Sikander
Bygg & Teknik (5), p. 44-
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Overview and literature survey of natural and forced convection in attic insulation

Paula Wahlgren
Journal of Building Physics. Vol. 30 (4), p. 351-370
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Konsekvenser av kondens i köldbärarsystem

Paula Wahlgren, P Frygner
VVS Teknik och installation
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Lufttäthetens handbok - problem och möjligheter

Eva Sikander, Per Ingvar Sandberg, Paula Wahlgren et al
Rapport
2007

Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen- Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler

Per-Ingvar Sandberg, Eva Sikander, Paula Wahlgren et al
Rapport
2007

The effect and cost impact of poor airtightness- Information for developers and clients

Per Ingvar Sandberg, Paula Wahlgren, Claes Bankvall et al
Proceedings of the 10th Conference on the Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Buildings. Clearwater Beach, Florida
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2007

Olika sätt att hantera fukt i köldbärarsystem

Paula Wahlgren, P Frygner
VVS Teknik och installation
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Framtidsbilder för samhällsbyggnad

Patrik Andersson, Ulf Boman, Johan Funehag et al
Rapport
2005

Variation in critical modified Rayleigh number in porous attic insulation due to geometry and materials

Paula Wahlgren
7th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries, Reykjavik, Island
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2005

Konsekvenser av luftrörelser på vindsbjälklaget

Mihail Serkitjis, Angela Sasic Kalagasidis, Paula Wahlgren
Bygg & Teknik (4), p. 17-
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Three proposed studies for the East Asia study

Paula Wahlgren, Michael Eden
AGS Technical Meeting 2005
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2004

Convection in loose-fill attic insulation- Simulations and large-scale measurements

Paula Wahlgren
Proceedings of the 9th Conference on the Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Buildings. Clearwater Beach, Florida
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2002

The Thermal Effects of Convection in Horizontal Insulation

Mihail Serkitjis, Paula Wahlgren, Carl-Eric Hagentoft
Proceedings 6th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries, Trondheim, Norge
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2002

Measurements and Simulations of Natural and Forced Convection in Loose-fill Attic Insulation

Paula Wahlgren
Journal of Thermal Envelope and Building Science. Vol. 26, p. 93-109
Artikel i övriga tidskrifter
2002

Measurements and Simulations of Convective Heat Transfer in Loose-fill Attic Insulation

Paula Wahlgren
Proceedings 6th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries, Trondheim, Norway
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2001

Convection in Loose-fill Attic Insulation- Simulations and Large-scale Measurements

Paula Wahlgren
Proceedings of the 8th Conference on the Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Buildings. Clearwater Beach, Florida
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2001

Natural and Forced Convection in a Superposed Air and Porous Layer when Heated from below

Mihail Serkitjis, Paula Wahlgren, Carl-Eric Hagentoft
5th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ExHFT-5), Thessaloniki
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2001

Convection in Horizontal Insulation

Paula Wahlgren, Mihail Serkitjis, Carl-Eric Hagentoft
Proceedings of the International Conference on Building Envelope Systems and Technologies, (ICBEST). Ottawa, Canada
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2001

Är vindskydd på ventilerade vindsbjälklag onödigt?

Mihail Serkitjis, Paula Wahlgren
Bygg & Teknik (2), p. 49-
Artikel i övriga tidskrifter
2001

Convection in Loose-fill Attic Insulation

Paula Wahlgren
Doktorsavhandling
2000

Workmanship and Convective Processes in Loose-fill Attic Insulation

Paula Wahlgren, Mihail Serkitjis
Proceedings of the International Building Physics Conference, Eindhoven, The Netherlands
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
1999

Convective Processes in Loose-fill Attic Insulation- Metering Equipment

Paula Wahlgren
Proceedings of the 5th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries, Göteborg, Sweden
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
1999

Inverkan av luftrörelser och arbetsutförande på värmeförluster genom vindsbjälklag

Mihail Serkitjis, Paula Wahlgren, Claes Bankvall
Bygg & Teknik (2), p. 53-
Artikel i övriga tidskrifter
1998

Convective Processes in Loose-fill Attic Insulation- Metering Equipment

Paula Wahlgren
Proceedings of the 7th Conference on the Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Buildings. Clearwater Beach, Florida
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
1996

Convective Processes in Loose-fill Attic Insulation. A Planned Large Scale Experiment in a Controlled Climate

Paula Wahlgren
Convective Processes in Loose-fill Attic Insulation. A Planned Large Scale Experiment in a Controlled Climate
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
207

Olika sätt att hantera fukt i köldbärarsystem

Paula Wahlgren, P Frygner
VVS Teknik och installation
Artikel i övriga tidskrifter

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 8 forskningsprojekt

2019–2021

I-CUB: "Inomhusklimat - Användare - Byggnader" - förhållanden som påverkar termisk komfort i bostäder ochbyggnadsrelaterade hälsosymptom

Despoina Teli Installationsteknik
Sarka Langer Installationsteknik
Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Pawel Wargocki Unknown organization
Gabriel Beko Unknown organization
Formas

2018–2020

Spaces – glasade utrymmen för ett resurseffektivt, socialt och hälsofrämjande boende

Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Ola Nylander Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Fredrik Domhagen Byggnadsteknologi
Kajsa Crona Byggnadsdesign
Boverket

2016–2019

Bevara och energieffektivisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att använda superisoleringsmaterial

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

2016–2019

Lufttäthetens förändring i nybyggda hus- orsaker och konsekvenser

Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

2015–2019

Om-renovering: Möjligheten att öka energieffektiviteten och återskapa kulturhistoriska värden

Paula Femenias Byggnadsdesign
Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Energimyndigheten

2014–2017

Mot förbättrad efterlevnad och bättre arbetsutförande för byggnader med hög prestanda

Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Europeiska kommissionen (EU)

2013–2015

Lufttäthetens variation över året

Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Det kan finnas fler projekt där Paula Wahlgren medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.