Per Malmberg

Docent vid Kemi och biokemi

Min forskning är fast förankrad i analytisk kemi och speciellt masspektrometri, och jag har arbetat med och utvecklat sekundär jon masspektrometri (SIMS) baserade metoder, såsom ToF-SIMS och NanoSIMS, men även matrisassisterad laserdesorptions jonisering (MALDI) metoder för masspektrometrisk avbildning (MSI). I MSI renderar du kemiska kartor över en analyt genom att inhämta masspektra-information från enskilda punkter i ett prov och därigenom skapa en rumsligt upplöst bild med elementär och/eller molekylär information. Min pågående forskning har huvudsakligen genom att använda dessa tekniker tre huvudfokusområden (1) Metaller i biologi (2) Läkemedelsutveckling och läkemedelssäkerhet (3) Ytor och gränssnitt. Fokusområdena beskrivs kortfattat nedan.
Metaller i biologi
Jag brinner mycket för att förstå metallers roll och funktion i biologi. I Vetenskapsrådets finansierade projekt (PI Per Malmberg) ”Molekylär avbildning på synaptisk nivå: synaptisk zinks roll vid traumatisk hjärnskada och neurodegenerativ sjukdom” började jag utveckla metoder för att spåra i första hand zink, men nu även andra metaller i hjärnan och nervsystemet. Lagring och frisättning av metaller i celler är involverat i flera sjukdomar och kopplat till ökad oxidativ stress i cellerna. På senare tid har jag kommit att fokusera inte bara på det centrala nervsystemet utan även på det endokrina systemet och tarmen eftersom hanteringen av metaller i celler är mer komplex och har bredare implikationer än jag först förstod.
Mitt tillvägagångssätt för metaller i biologi har lett till flera intressanta publikationer och jag hade en gemensam doktorand som tog examen i detta ämne i februari 2018. Här har vi också studerat subcellulär lokalisering av zink, järn och koppar med hjälp av sekundär jon masspektrometri i nanoskala (NanoSIMS). Med detta tillvägagångssätt har vi visat sub 25 nm NanoSIMS-avbildning av järn på celler. Nyligen publicerade vi även data om järn vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) (medfinansierat av AstraZeneca) samt metallallergener i hudvävnad.

MSI:s roll för läkemedelsutveckling och läkemedelssäkerhetsbedömning
Ett annat fokus ligger på metoder för läkemedelsutveckling och läkemedelssäkerhetsbedömning i det Innovative Medicine Initiative (IMI/EU) finansierade projektet TRISTAN (WP4) där vi spårar läkemedel och metaboliter med masspektrometri och syftar till att utveckla nya metoder för att undersöka läkemedelssäkerhet. Här har jag studerat hur 89Zr-Trastuzumab, en metallmärkt monoklonal antikropp som används för att behandla bröstcancer interagerar med vävnad och celler och HER2-receptorn. Detta går över till metaller inom biologin och vi fokuserar på metallkelater som kan analyseras med både konventionella PET- och MSI-tekniker. Att kunna lokalisera metallkelater med hög precision, det vill säga i cellulär eller subcellulär skala, är av stor betydelse och kommer att leda till en bättre förståelse av läkemedelsinteraktion, i framför allt cancerbehandling.
Läkemedelsutveckling är i fokus i ett samarbetsprojekt tillsammans med AstraZeneca. Här strävar vi efter att tillsammans med CAMECA utveckla tekniker för subcellulär läkemedel-läkemedels mållokalisering och kvantifiering.
Ytor och gränssnitt
Ytorna på celler och material är ett annat intresse för mig och jag har utforskat detta på flera sätt, allt från studier om hur grafen interagerar med ytor till hur väte/deuterium integreras i oxider. Jag har haft ett särskilt fruktbart samarbete med högtemperaturkorrosionscentret (HTC) på Chalmers, där vi har gjort en del banbrytande arbete med att analysera uppbyggnaden av oxidavlagringar med hjälp av 18O- och deuteriummärkning. Ett annat intresse jag har är biomaterial och samspelet mellan material, som titan och magnesium, med celler och vävnad, där jag har publicerat ett antal artiklar genom åren. Att kartlägga implantatets initiala reaktion med blod är viktigt för förståelsen av läkningsprocessen i ben. Likaså är det viktigt att kartlägga vad som händer i själva mjukvävnaden vid implantatkontakten och att förstå de korrosionsprocesser som pågår på implantatets yta. Här har MSI gett en mer komplett bild än många andra tillvägagångssätt kan. Detta genom att kunna kartlägga både metaller och de organiska komponenterna samtidigt.

Källa: chalmers.se
Image of Per Malmberg

Visar 107 publikationer

2023

Penetration of corrosive species into copper exposed to simulated O2-free groundwater by time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS)

Xiaoqi Yue, Per Malmberg, Elisa Isotahdon et al
Corrosion Science. Vol. 210
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Chemical Imaging of Pharmaceuticals in Biofilms for Wastewater Treatment Using Secondary Ion Mass Spectrometry

Cecilia Burzio, Amir Saeid Mohammadi, Per Malmberg et al
Environmental Science and Technology. Vol. 57 (19), p. 7431-7441
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Skin permeation studies of chromium species – Evaluation of a reconstructed human epidermis model

Lina Hagvall, Marwa Munem, Thuy Mai Hoang Philipsen et al
Toxicology in Vitro. Vol. 91
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Field Manipulation of Band Properties in Infrared Spectra of Thin Films

Karsten Hinrichs, Naveen Shetty, Sergey Kubatkin et al
ADVANCED PHOTONICS RESEARCH. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Characterization of surface films that develop on pre-oxidized copper in anoxic simulated groundwater with sulphide

Vilma Ratia-Hanby, Elisa Isotahdon, Xiaoqi Yue et al
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Vol. 676
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Bonding between π-Conjugated Polycations and Monolayer Graphene: Decisive Role of Anions

Steffen Brülls, Valentina Cantatore, Eric Tam et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 127 (4), p. 1917-1928
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Evidence for intracellular silicon uptake in RAW264.7 cells, possibly mediated by aquaporin 9

Catarina Magnusson, Per Malmberg, Ravin Jugdaohsingh et al
Journal of Bone and Mineral Research. Vol. 38, p. 241-241
Övrigt konferensbidrag
2023

Exploiting Mass Spectrometry to Unlock the Mechanism of Nanoparticle-Induced Inflammasome Activation

Govind Gupta, Jasreen Kaur, Kunal Bhattacharya et al
ACS Nano
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Distinct Cholesterol Localization in Glioblastoma Multiforme Revealed by Mass Spectrometry Imaging

Mai H. Philipsen, Ellinor Hansson, Auraya Manaprasertsak et al
ACS Chemical Neuroscience. Vol. 14 (9), p. 1602-1609
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Reply to comment on “Penetration of corrosive species into copper exposed to simulated O2-free groundwater by time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS)”

Jinshan Pan, Xiaoqi Yue, Per Malmberg et al
Corrosion Science. Vol. 217
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2022

Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry imaging for precise localization of zirconium-labelled trastuzumab in xenograft cancer tumour tissues

Florent Penen, Rene Raave, Annemarie Kip et al
Microchemical Journal. Vol. 181
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

On the function of lead (Pb) in machining brass alloys

Jakob Johansson, Per Alm, Rachid M’Saoubi et al
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Correlative High-Resolution Imaging of Iron Uptake in Lung Macrophages

Jelena Lovric, Neda Najafinobar, Michael Kurczy et al
Analytical Chemistry. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Topical Application of Metal Allergens Induces Changes to Lipid Composition of Human Skin

Sophie Knox, Lina Hagvall, Per Malmberg et al
Frontiers in Toxicology. Vol. 4
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Uptake of Silicon in Osteoprogenitor Cells and Osteoblasts Supports Intracellular Effects of Dietary Silicon on Bone Metabolism

Catarina Magnusson, Maria Ransjo, Pamela Uribe et al
Journal of Bone and Mineral Research. Vol. 37, p. 124-124
Övrigt konferensbidrag
2021

Mapping the chemistry of hair strands by mass spectrometry imaging - A Review

Mai H. Philipsen, Emma R. Haxen, Auraya Manaprasertsak et al
Molecules. Vol. 26 (24)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Targeted ToF-SIMS Analysis of Macrophage Content from a Human Cranial Triphasic Calcium Phosphate Implant

Per Malmberg, Viviana R. Lopes, Gry Hulsart Billström et al
ACS Applied Bio Materials. Vol. 4 (9), p. 6791-6798
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Animal- free skin permeation analysis using mass spectrometry imaging

Marwa Munem, August Djuphammar, Linnéa Sjölander et al
Toxicology in Vitro. Vol. 71
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Imaging the distribution of DMPBD and terpinen-4-ol inclusion complexes with 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin by using TOF-SIMS

Auraya Manaprasertsak, Per Malmberg, Theerachart Leepasert et al
Analytical Methods. Vol. 13 (1), p. 84-89
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Skin permeation of nickel, cobalt and chromium salts in ex vivo human skin, visualized using mass spectrometry imaging

Lina Hagvall, Masoumeh Dowlatshahi Pour, Jiabao Feng et al
Toxicology in Vitro. Vol. 76
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Multimodal chemical imaging of a single brain tissue section using ToF-SIMS, MALDI-ToF and immuno/histochemical staining

Ibrahim Kaya, Eva Jennische, Stefan Lange et al
The Analyst. Vol. 146 (4), p. 1169-1177
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Preservation of underground microbial diversity in ancient subsurface deposits (>6 ma) of the rio tinto basement

David C. Fernández-Remolar, David Gómez-Ortiz, Per Malmberg et al
Microorganisms. Vol. 9 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Unveiling microbial preservation under hyperacidic and oxidizing conditions in the Oligocene Rio Tinto deposit

David C. Fernández-Remolar, Daniel Carrizo, Mourad Harir et al
Scientific Reports. Vol. 11 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Comparison of Ash Layer Formation Mechanisms on Si-Containing Bed Material during Dual Fluidized Bed Gasification of Woody Biomass

Robin Faust, Teresa Berdugo Vilches, Per Malmberg et al
Energy & Fuels. Vol. 34 (7), p. 8340-8352
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Subcellular Mass Spectrometry Imaging and Absolute Quantitative Analysis across Organelles

Aurélien Thomen, Neda Najafinobar, Florent Penen et al
ACS Nano. Vol. 14 (4), p. 4316-4325
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

ToF-SIMS imaging of dual biomolecular monolayer gradients

Hanne Evenbratt, Marwa Munem, Per Malmberg
Biointerphases. Vol. 15 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Evidence for Electron Transfer between Graphene and Non-Covalently Bound pi-Systems

Steffen Brülls, Valentina Cantatore, Zhenping Wang et al
Chemistry - A European Journal. Vol. 26 (29), p. 6694-6702
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Spatial Lipidomics Reveals Region and Long Chain Base Specific Accumulations of Monosialogangliosides in Amyloid Plaques in Familial Alzheimer's Disease Mice (5xFAD) Brain

Ibrahim Kaya, Eva Jennische, Johan Dunevall et al
ACS Chemical Neuroscience. Vol. 11 (1), p. 14-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Multiple growth of graphene from a pre-dissolved carbon source

Andrea Fazi, Andreas Nylander, Abdelhafid Zehri et al
Nanotechnology. Vol. 31 (34), p. 345601-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Copper nanoparticles have negligible direct antibacterial impact

Carlos A.P. Bastos, Nuno Faria, John Wills et al
NanoImpact. Vol. 17
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Brain region-specific amyloid plaque-associated myelin lipid loss, APOE deposition and disruption of the myelin sheath in familial Alzheimer's disease mice

I. Kaya, Eva Jennische, Stefan Lange et al
Journal of Neurochemistry. Vol. 154 (1), p. 84-98
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Metal-Organic Frameworks with Hexakis(4-carboxyphenyl)benzene: Extensions to Reticular Chemistry and Introducing Foldable Nets

Francoise Mystere Amombo Noa, Erik Svensson Grape, Steffen Brülls et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 142 (20), p. 9471-9481
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Investigation of psoriasis skin tissue by label-free multi-modal imaging: a case study on a phototherapy-treated patient

Nisha Rani Agarwal, Masoumeh Dowlatshahi Pour, Maria Siekkeri Vandikas et al
Psoriasis: Targets and Therapy. Vol. 9, p. 43-57
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

The Role of Ultrafine Crystalline Behavior and Trace Impurities in Copper on Intermetallic Void Formation

Glenn Ross, Per Malmberg, Vesa Vuorinen et al
ACS Applied Electronic Materials. Vol. 1 (1), p. 88-95
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Altered Lipid Composition of Secretory Cells Following Exposure to Zinc Can Be Correlated to Changes in Exocytosis

Lin Ren, Masoumeh Dowlatshahi Pour, Per Malmberg et al
Chemistry - A European Journal. Vol. 25 (21), p. 5406-5411
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Mass spectrometry imaging as a novel approach to measure hippocampal zinc

Masoumeh Dowlatshahi Pour, Lin Ren, Eva Jennische et al
Journal of Analytical Atomic Spectrometry. Vol. 34 (8), p. 1581-1587
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Imaging of vitamin D in psoriatic skin using time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS): A pilot case study

Maria Siekkeri Vandikas, Evelina Hellström, Per Malmberg et al
Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. Vol. 189, p. 154-160
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Molecular insights into hypomineralized enamel

Per Malmberg, Jörgen G Norén, Diana Bernin
European Journal of Oral Sciences. Vol. 127 (4), p. 340-346
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

ToF-SIMS mediated analysis of human lung tissue reveals increased iron deposition in COPD (GOLD IV) patients

Neda Najafinobar, Shalini Venkatesan, Lena von Sydow et al
Scientific Reports. Vol. 9 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Contact allergy to beeswax and propolis among patients with cheilitis or facial dermatitis

Gunnar S.A. Nyman, Mimmi Tang, Annika Inerot et al
Contact Dermatitis. Vol. 81 (2), p. 110-116
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Determination of the oxide scale growth mechanism using 18O-tracer experiments in combination with Transmission Electron Microscopy and nanoscale Secondary Ion Mass Spectrometry

Hannes Falk Windisch, Per Malmberg, Mohammad Sattari et al
Materials Characterization. Vol. 136, p. 128-133
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

On-Tissue Chemical Derivatization of Catecholamines Using 4-(N-Methyl)pyridinium Boronic Acid for ToF-SIMS and LDI-ToF Mass Spectrometry Imaging

I. Kaya, Steffen Brülls, Johan Dunevall et al
Analytical Chemistry. Vol. 90 (22), p. 13580-13590
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Dual polarity MALDI imaging mass spectrometry on the same pixel points reveals spatial lipid localizations at high-spatial resolutions in rat small intestine

I. Kaya, Eva Jennische, Stefan Lange et al
Analytical Methods. Vol. 10 (21), p. 2428-2435
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Mass Spectrometry Imaging Shows Cocaine and Methylphenidate Have Opposite Effects on Major Lipids in Drosophila Brain

Thuy Mai Hoang Philipsen, Nhu TN Phan, John Fletcher et al
ACS Chemical Neuroscience. Vol. 9 (6), p. 1462-1468
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Soft-tissue evidence for homeothermy and crypsis in a Jurassic ichthyosaur

Johan Lindgren, Peter Sjövall, Volker Thiel et al
Nature. Vol. 564 (7736), p. 359-365
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Imaging mass spectrometry for novel insights into contact allergy - a proof-of-concept study on nickel

Per Malmberg, Thomas Guttenberg, Marica B. Ericson et al
Contact Dermatitis. Vol. 78 (2), p. 109-116
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Relative quantification of deuterated omega-3 and -6 fatty acids and their lipid turnover in PC12 cell membranes using TOF-SIMS

Thuy Mai Hoang Philipsen, Sanna Sämfors, Per Malmberg et al
Journal of Lipid Research. Vol. 59 (11), p. 2098-2107
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Uniform doping of graphene close to the Dirac point by polymer-assisted assembly of molecular dopants

Hans He, Kyung Ho Kim, Andrey Danilov et al
Nature Communications. Vol. 9 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Cell surface proteoglycan-mediated uptake and accumulation of the Alzheimer's disease peptide Aβ(1–42)

Emelie Vilhelmsson Wesén, Audrey Gallud, Alexandra Paul et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1860 (11), p. 2204-2214
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Interplay of water and reactive elements in oxidation of alumina-forming alloys

Nooshin Mortazavi Seyedeh, Christine Geers, Mohsen Esmaily et al
Nature Materials. Vol. 17 (7), p. 610-617
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Copper distribution in breast cancer cells detected by time-of-flight secondary ion mass spectrometry with delayed extraction methodology

Stephanie Blockhuys, Per Malmberg, Pernilla Wittung Stafshede
Biointerphases. Vol. 13 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Graphene Oxide Elicits Membrane Lipid Changes and Neutrophil Extracellular Trap Formation

Sourav P. Mukherjee, Beatrice Lazzaretto, Kjell Hultenby et al
Chem. Vol. 4 (2), p. 334-358
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Zinc Regulates Chemical-Transmitter Storage in Nanometer Vesicles and Exocytosis Dynamics as Measured by Amperometry

Lin Ren, Masoumeh Dowlatshahi Pour, Soodabeh Majdi et al
Angewandte Chemie - International Edition. Vol. 56 (18), p. 4970-4975
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Nano Secondary Ion Mass Spectrometry Imaging of Dopamine Distribution Across Nanometer Vesicles

Jelena Lovric, Johan Dunevall, Anna Larsson et al
ACS Nano. Vol. 11 (4), p. 3446-3455
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

MgO implanted in rat tibia bone marrow is osteoinductive through the formation of a matrix, containing hydroxyapatite

Håkan Nygren, Per Malmberg, Yang Liu
Materials Science Forum. Vol. 879, p. 1404-1407
Paper i proceeding
2017

Mg-corrosion, hydroxyapatite, and bone healing

Håkan Nygren, Narmin Bigdeli, Lars Ilver et al
Biointerphases. Vol. 12 (2), p. Article Number: 02C407-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Antisecretory Factor (AF) egg-yolk peptides reflects the intake of AF-activating feed in hens

I. Kaya, Ewa Johansson, S. Lange et al
Clinical Nutrition Experimental. Vol. 12, p. 27-36
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Formation of hydroxyapatite on titanium implants in vivo precedes bone-formation during healing

Per Malmberg, Narmin Bigdeli, J. Jensen et al
Biointerphases. Vol. 12 (4), p. 041002-041002
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Food-induced changes of lipids in rat neuronal tissue visualized by ToF-SIMS imaging

Masoumeh Dowlatshahi Pour, Eva Jennische, S. Lange et al
Scientific Reports. Vol. 6
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Multimodal Imaging of Chemically Fixed Cells in Preparation for NanoSIMS

Jelena Lovric, Per Malmberg, Bengt R Johansson et al
Analytical Chemistry. Vol. 88 (17), p. 8841-8848
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Mass spectrometric profiling of lipids in intestinal tissue from rats fed cereals processed for medical conditions

Masoumeh Dowlatshahi Pour, Eva Jennische, S. Lange et al
Biointerphases. Vol. 11 (2), p. 1-7
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

An investigation on the mechanism of sublimed DHB matrix on molecular ion yields in SIMS imaging of brain tissue

Masoumeh Dowlatshahi Pour, Per Malmberg, Andrew Ewing
Analytical and Bioanalytical Chemistry. Vol. 408 (12), p. 3071-3081
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Mineralization at Titanium Surfaces is a Two-Step Process.

Håkan Nygren, Lars Ilver, Per Malmberg
Journal of functional biomaterials. Vol. 7 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

A ToF-SIMS investigation of the corrosion behavior of Mg alloy AM50 in atmospheric environments

Mohsen Esmaily, Per Malmberg, Mehrdad Shahabi Navid et al
Applied Surface Science. Vol. 360, p. 98-106
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Comparing depth profiling of oxide scale on SOFC interconnect-materials using ToF-SIMS with Ga-69(+), Bi-3(+)/Cs+ and C-60(+)/C-60(2+) as primary and sputter ions

Josefin Hall, U. Bexell, John Fletcher et al
Materials at High Temperatures. Vol. 32 (1-2), p. 133-141
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Improved Molecular Imaging in Rodent Brain with Time-of-Flight-Secondary Ion Mass Spectrometry Using Gas Cluster Ion Beams and Reactive Vapor Exposure

Tina B. Angerer, Masoumeh Dowlatshahi Pour, Per Malmberg et al
Analytical Chemistry. Vol. 87 (8), p. 4305-4313
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Spatial neuroproteomics using imaging mass spectrometry

Jörg Hanrieder, Per Malmberg, Andrew Ewing
Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics. Vol. 1854 (7), p. 718-731
Reviewartikel
2015

XRMA and ToF-SIMS Analysis of Normal and Hypomineralized Enamel.

Lisa Melin, Jesper Lundgren, Per Malmberg et al
Microscopy and Microanalysis. Vol. 21 (2), p. 407-21
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Analysis of liposome model systems by time-of-flight secondary ion mass spectrometry

Jelena Lovric, Jacqueline Keighron, Tina B. Angerer et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 46 (S1), p. 74-78
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

A new approach to measuring vitamin D in human adipose tissue using time-of-flight secondary ion mass spectrometry: A pilot study

Per Malmberg, Therese Karlsson, Henrik Svensson et al
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. Vol. 138, p. 295-301
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Increase of Compact Bone Thickness in Rat Tibia after Implanting MgO into the Bone Marrow Cavity

Håkan Nygren, Mobina Chaudhry, Stefan Gustafsson et al
Journal of Functional Biomaterials. Vol. 5 (3), p. 158-166
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Gold and silver nanoparticle-assisted laser desorption ionization mass spectrometry compatible with secondary ion mass spectrometry for lipid analysis

Amir Saeid Mohammadi, John Fletcher, Per Malmberg et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 46 (S1), p. 379-382
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Probing the lipid chemistry of neurotoxin-induced hippocampal lesions using multimodal imaging mass spectrometry

Jörg Hanrieder, Oskar Karlsson, Eva B. Brittebo et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 46 (S1), p. 375-378
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

The elemental distribution in the oxide scale on a conventionally cast and a metallurgical ODS FeCrAl alloy characterized by ToF-SIMS

Per Malmberg, Kristina M Hellström
Surface and Interface Analysis. Vol. 46 (S1), p. 281-284
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Mitigation of Fireside Corrosion in Power Plants: The Combined Effect of Sulfur Dioxide and Potassium Chloride on the Corrosion of a FeCrAl Alloy

Kristina M Hellström, Josefin Hall, Per Malmberg et al
Energy & Fuels. Vol. 28 (9), p. 6116-6129
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Analysis of As- and Hg-Species in Metal-Resistant Oral Bacteria, by Imaging ToF-SIMS

Håkan Nygren, Gunnar Dahlén, Per Malmberg
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. Vol. 115 (1), p. 129-133
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Using imaging ToF-SIMS data to determine the cell wall thickness of fibers in wood

Lorenz Gerber, V. M. Hoang, L. Tran et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 46 (S1), p. 225-228
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry Based Molecular Histology of Human Spinal Cord Tissue and Motor Neurons

Jörg Hanrieder, Per Malmberg, Olle R Lindberg et al
Analytical Chemistry. Vol. 85 (18), p. 8741-8748
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Binding of the VCHSKT peptide to ceramide-rich and cholesterol-rich domains of cell membranes in rat pancreatic glands

S. Lange, Per Malmberg, Håkan Nygren
Surface and Interface Analysis. Vol. 45 (1), p. 268-272
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Comparing 69Ga+ and C60+ for ToF-SIMS sputter depth profiling in a Cr2O3 formed during oxidation of a Ce coated FeCr steel substrate

Bexell Ulf, Josefin Engkvist, Per Malmberg
8th European Workshop on Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS Europe 2012, Münster, Germany, 9-11 September 2012
Poster (konferens)
2011

High-resolution, imaging TOF-SIMS: novel applications in medical research

Per Malmberg, Eva Jennische, Daniel Nilsson et al
Analytical and Bioanalytical Chemistry. Vol. 399 (8), p. 2711-2718
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Early interactions between leukocytes and three different potentially bioactive titanium surface modifications

Anna Arvidsson, Per Malmberg, Per Kjellin et al
Journal of Biomedical Materials Research - Part B Applied Biomaterials. Vol. 97 (2), p. 364-72
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

High-resolution imaging and proteomics of peptide fragments by TOF-SIMS

Håkan Nygren, Per Malmberg
Proteomics. Vol. 10 (8), p. 1694-1698
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Time-of-flight secondary ion mass spectrometric analysis of the interface between bone and titanium implants.

Cecilia Eriksson, Per Malmberg, Håkan Nygren
Rapid Communications in Mass Spectrometry. Vol. 22 (7), p. 943-9
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Application of multivariate analysis of TOF-SIMS spectra for studying the effect of high glucose intake on aortic lipid profile

Ylva Magnusson, Peter Friberg, Per Malmberg et al
Applied Surface Science. Vol. 254 (20), p. 6580-6585
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Lipid imaging of human skeletal muscle using TOF-SIMS with bismuth cluster ion as a primary ion source.

Ylva Magnusson, Peter Friberg, Peter Sjövall et al
Clinical Physiology and Functional Imaging. Vol. 28 (3), p. 202-9
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Methods for the analysis of the composition of bone tissue, with a focus on imaging mass spectrometry (TOF-SIMS).

Per Malmberg, Håkan Nygren
Proteomics. Vol. 8 (18), p. 3755-62
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

High resolution imaging by organic secondary ion mass spectrometry.

Håkan Nygren, Per Malmberg
Trends in Biotechnology. Vol. 25 (11), p. 499-504
Reviewartikel
2007

Depth profiling of cells and tissues by using C-60(+) and SF5+ as sputter ions

Per Malmberg, C. Kriegeskotte, H. F. Arlinghaus et al
Applied Surface Science. Vol. 255 (4), p. 926-928
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Molecular imaging of lipids in cells and tissues

Katrin Börner, Per Malmberg, Jan-Eric Månsson et al
International Journal of Mass Spectrometry. Vol. 260 (2-3), p. 128-136
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Localization of lipids in the aortic wall with imaging TOF-SIMS

Per Malmberg, K. Borner, Yun Chen et al
Biochim Biophys Acta. Vol. 1771 (2), p. 185-95
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Localization of cholesterol in rat cerebellum with imaging TOF-SIMS Effect of tissue preparation

Håkan Nygren, Katrin Börner, Per Malmberg et al
Applied Surface Science. Vol. 252 (19), p. 6975-6981
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Imaging of lipids in human adipose tissue by cluster ion TOF-SIMS

Per Malmberg, Håkan Nygren, K. Richter et al
Microscopy Research and Technique. Vol. 70 (9), p. 828-35
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Localization of fatty acids with selective chain length by imaging time-of-flight secondary ion mass spectrometry.

Katrin Börner, Håkan Nygren, Per Malmberg et al
Microscopy Research and Technique. Vol. 70 (7), p. 640-7
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Analysis of bone minerals by time-of-flight secondary ion mass spectrometry: a comparative study using monoatomic and cluster ions sources.

Per Malmberg, Ulf Bexell, Cecilia Eriksson et al
Rapid Communications in Mass Spectrometry. Vol. 21 (5), p. 745-9
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Bioimaging TOF-SIMS: High resolution 3D imaging of single cells.

Håkan Nygren, Birgit Hagenhoff, Per Malmberg et al
Microscopy Research and Technique. Vol. 70 (11), p. 969-74
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

TOF-SIMS analysis of the interface between bone and titanium implants-Effect of porosity and magnesium coating

Håkan Nygren, Cecilia Eriksson, Karin Hederstierna et al
Applied Surface Science. Vol. 255 (04), p. 1092-1095
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Distribution of cholesterol and galactosylceramide in rat cerebellar white matter.

Katrin Börner, Håkan Nygren, Birgit Hagenhoff et al
Biochimica et biophysica acta. Vol. 1761 (3), p. 335-44
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Localization of Na+ and K+ in rat cerebellum with imaging TOF-SIMS

Katrin Börner, Håkan Nygren, Per Malmberg et al
Applied Surface Science. Vol. 252 (19), p. 6777-6781
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Imaging TOF-SIMS of rat kidney prepared by high-pressure freezing.

Håkan Nygren, Katrin Börner, Per Malmberg et al
Microscopy Research and Technique. Vol. 68 (6), p. 329-34
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Localization of cholesterol, phosphocholine and galactosylceramide in rat cerebellar cortex with imaging TOF-SIMS equipped with a bismuth cluster ion source.

Håkan Nygren, Katrin Börner, Birgit Hagenhoff et al
Biochimica et biophysica acta. Vol. 1737 (2-3), p. 102-10
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Development of a wound dressing targeting neutrophil function.

Håkan Nygren, Per Malmberg, Herman Sahlin
World Journal of Surgery. Vol. 28 (3), p. 337-42
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Silver deposition on freeze-dried cells allows subcellular localization of cholesterol with imaging TOF-SIMS.

Håkan Nygren, Per Malmberg
Journal of Microscopy. Vol. 215 (Pt 2), p. 156-61
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Bioimaging TOF-SIMS of tissues by gold ion bombardment of a silver-coated thin section.

Håkan Nygren, Bengt R Johansson, Per Malmberg
Microscopy Research and Technique. Vol. 65 (6), p. 282-6
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Bioimaging TOF-SIMS: localization of cholesterol in rat kidney sections.

Håkan Nygren, Per Malmberg, Christian Kriegeskotte et al
FEBS Letters. Vol. 566 (1-3), p. 291-3
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Thrombin, kallikrein and complement C5b-9 adsorption on hydrophilic and hydrophobic titanium and glass after short time exposure to whole blood

Noushin Yahyapour, Cecilia Eriksson, Per Malmberg et al
Biomaterials. Vol. 25 (16), p. 3171-3176
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Subcellular localisation of cholesterol and phosphocholine with pattern-recognition-imaging-TOF-SIMS

Per Malmberg, Håkan Nygren, Peter Sjövall et al
Spectroscopy. Vol. 18 (4), p. 503-512
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 6 forskningsprojekt

2023–2025

Hudupptag av polycykliska aromatiska föreningar vid arbetsmiljöexponering

Lars Ekberg Installationsteknik
Sarka Langer Installationsteknik
Per Malmberg Kemi och biokemi
Forte

2021–2023

Kemisk avbildning för hudpermeationsstudier - ett metod för att ersätta djurförsök

Per Malmberg Kemi och biokemi
Forska utan Djurförsök

2020–2021

Chemical imaging analysis of skin permeation of sensitizing and toxic metals

Per Malmberg Kemi och biokemi
Insamlingsstiftelsen Hudfonden

1 publikation finns
2020–2020

Kemisk avbildning för studier av hudupptag

Per Malmberg Kemi och biokemi
Forska utan Djurförsök

1 publikation finns
2016–2020

Molekylär avbildning på synapsnivå: rollen av synaptiskt zink vid traumatisk hjärnskada och neurodegenerativa sjukdomar

Per Malmberg Analytisk kemi
Vetenskapsrådet (VR)

2 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Per Malmberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.