Rickard Bensow

Professor vid Marin teknik

Rickards forskning handlar om att förstå vad som är en bra hydrodynamisk design, t.ex. för fartygsskrov och framdrivningssystem. Målet är att minska bränsleförbrukningen och miljöpåverkan, inklusive buller och vibrationer, lägre produktionskostnader och förbättra livslängden. Det handlar också om att utveckla beräkningsmetoder för att göra detta möjligt.Han är engagerad i utbildningen av blivande skeppsbyggare och civilingenjörer inom marin teknik i masterprogrammet Mobility engineering där han undervisar i fartygshydrodynamik, fartygsframdrivning och CFD. Han handleder även kandidat- och civilingenjörsprojekt.

Källa: chalmers.se
Image of Rickard Bensow

Visar 210 publikationer

2023

Propeller optimization by interactive genetic algorithms and machine learning

Ioli Gypa, Marcus Jansson, Krister Wolff et al
Ship Technology Research. Vol. 70 (1), p. 56-71
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Large eddy simulation of ship airflow control with steady Coanda effect

Kewei Xu, Xinchao Su, Rickard Bensow et al
Physics of Fluids. Vol. 35 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Investigation of Flow-Induced Instabilities in a Francis Turbine Operating in Non-Cavitating and Cavitating Part-Load Conditions

Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Håkan Nilsson, Rickard Bensow
Fluids. Vol. 8 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Active flow control of the airflow of a ship at yaw

Kewei Xu, Xinchao Su, Yutao Xia et al
Ocean Engineering. Vol. 273
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Controllable-pitch propeller design process for a wind-powered car-carrier optimising for total energy consumption

Ioli Gypa, Marcus Jansson, Robert Gustafsson et al
Ocean Engineering. Vol. 269
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Propeller design procedure for a wind-assisted KVLCC2

Ioli Gypa, Marcus Jansson, Robert Gustafsson et al
Book of Abstracts of PRADS 2022!
Övrigt konferensbidrag
2022

Scale-resolving simulations of the flow in the Francis-99 turbine at part-load condition

Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Håkan Nilsson, Rickard Bensow
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1079 (1)
Paper i proceeding
2022

Large-eddy Simulation of Cavitating Tip Leakage Vortex

Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Håkan Nilsson, Rickard Bensow
Övrigt konferensbidrag
2022

Propeller-hull interaction beyond the propulsive factors-A case study on the performance of different propeller designs

Jennie Andersson, Robert Gustafsson, Rikard Johansson et al
Ocean Engineering. Vol. 256
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Scaling of wetted-transom resistance for improved full-scale ship performance predictions

Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 266
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Experimental and Computational Study of 2D Smooth Wall Turbulent Boundary Layers in Pressure Gradient

Daniel J. Fritsch, Vidya Vishwanathan, Christopher J. Roy et al
AIAA Science and Technology Forum and Exposition, AIAA SciTech Forum 2022
Paper i proceeding
2022

Drag reduction of ship airflow using steady Coanda effect

Kewei Xu, Xinchao Su, Rickard Bensow et al
Ocean Engineering. Vol. 266
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

The Effect of Porous Data Surface Shape and Size on Ship Noise Prediction using the FWH Acoustic Analogy with Incompressible Solver for a Cavitating Propeller

Marko Vikström, Urban Svennberg, Muye Ge et al
Proceedings of the seventh International Symposium on Marine Propulsors - smp'22, p. 166-173
Paper i proceeding
2022

Modeling of high-Re, incompressible, non-equilibrium, rough-wall boundary layers for naval applications under NATO-AVT349

Ricardo García-Mayoral, Paul Durbin, Beverley McKeon et al
AIAA Science and Technology Forum and Exposition, AIAA SciTech Forum 2022
Paper i proceeding
2022

Investigation of ship responses in regular head waves through a Fully Nonlinear Potential Flow approach

Mohsen Irannezhad, Arash Eslamdoost, Martin Kjellberg et al
Ocean Engineering. Vol. 246
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Large-Eddy Simulation of a Classical Hydraulic Jump: Influence of Modelling Parameters on the Predictive Accuracy

Timofey Mukha, Silje Kreken Almeland, Rickard Bensow
Fluids. Vol. 7 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Numerical Assessment of Cavitation Erosion Risk in a Commercial Water-Jet Pump

Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Urban Svennberg, Rickard Bensow
Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 144 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Cavitation nuisance identification through machine learning during propeller optimisation

Ioli Gypa, Marcus Jansson, Rickard Bensow
Proceedings of the seventh International Symposium on Marine Propulsors - smp'22, p. 384-391
Paper i proceeding
2022

Propeller Open Water Characteristics in Waves

Mohsen Irannezhad, Martin kjellberg, Rickard Bensow et al
Proceedings of the 24th Numerical Towing Tank Symposium, NuTTS 2022, p. 36-41
Paper i proceeding
2022

Ship-scale CFD benchmark study of a pre-swirl duct on KVLCC2

Jennie Andersson, Abolfazl Shiri, Rickard Bensow et al
Applied Ocean Research. Vol. 123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Investigations on prediction of ship noise using the FWH acoustic analogy with incompressible flow input

Muye Ge, Urban Svennberg, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 257
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Predictive accuracy of wall-modelled large-eddy simulation on unstructured grids

Timofey Mukha, Rickard Bensow, M. Liefvendahl
Computers and Fluids. Vol. 221
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Numerical Simulation of Tip Vortex Cavitation Inception

Ebrahim Ghahramani, Urban Svennberg, Rickard Bensow
Proceedings of the 11th International Symposium on Cavitation (CAV2021)
Paper i proceeding
2021

An improved air entrainment model for stepped spillways

Silje Kreken Almeland, Timofey Mukha, Rickard Bensow
Applied Mathematical Modelling. Vol. 100, p. 170-191
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Numerical investigation of propeller induced hull pressure pulses using RANS and IDDES

Muye Ge, Urban Svennberg, Rickard Bensow
Proceedings of IX International Conference on Computational Methods in Marine Engineering
Paper i proceeding
2021

Yaw effect on bi-stable air-wakes of a generic ship using large eddy simulation

Jie Zhang, Guglielmo Minelli, Branislav Basara et al
Ocean Engineering. Vol. 219
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Numerical investigation of tip vortex bursting and induced hull pressure pulses on a container vessel

Muye Ge, Urban Svennberg, Rickard Bensow
Proceedings of the 11th International Symposium on Cavitation (CAV2021)
Paper i proceeding
2021

Improved prediction of sheet cavitation inception using bridged transition sensitive turbulence model and cavitation model

Muye Ge, Urban Svennberg, Rickard Bensow
Journal of Marine Science and Engineering. Vol. 9 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Numerical assessment of cavitation erosion risk using incompressible simulation of cavitating flows

Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Urban Svennberg, Rickard Bensow
Wear. Vol. 464-465
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Numerical Prediction of Cavitation and Related Nuisances in Marine Propulsion Systems

Rickard Bensow
Cavitation and Bubble Dynamics, p. 111-132
Kapitel i bok
2021

In-Behind Performance of an Ice Classed Propeller in Model and Ship-Scale

Jennie Andersson, Robert Gustafsson, Rikard Johansson et al
Proceedings of IX International Conference on Computational Methods in Marine Engineering, MARINE 2021
Paper i proceeding
2021

Experimental investigation of cavitation-induced erosion around a surface-mounted bluff body

Saad Jahangir, Ebrahim Ghahramani, Magdalena Neuhauser et al
Wear. Vol. 480-481
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Propeller tip vortex mitigation by roughness application

Abolfazl Asnaghi, Urban Svennberg, Robert Gustafsson et al
Applied Ocean Research. Vol. 106
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Wave Systems in an Internal Ship Air Cavity and Their Effect on Air Leakage: A Numerical Investigation

Timofey Mukha, Rickard Bensow
Proceedings of the 11th International Symposium on Cavitation (CAV2021)
Paper i proceeding
2021

Towards Uncertainty Analysis of CFD Simulation of Ship Responses in Regular Head Waves

Mohsen Irannezhad, Rickard Bensow, Martin kjellberg et al
Proceedings of the 23rd Numerical Towing Tank Symposium, NuTTS 2021
Övrigt konferensbidrag
2021

Numerical simulation and analysis of multi-scale cavitating flows

Ebrahim Ghahramani, Henrik Ström, Rickard Bensow
Journal of Fluid Mechanics. Vol. 922
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Numerical Assessment of Cavitation Erosion for a Nozzle Flow Configuration

Mehmet Özgünoglu, Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Rickard Bensow et al
11th International Symposium on Cavitation (CAV2021)
Paper i proceeding
2021

On the Selection of Optimal Propeller Diameter for a 120-m Cargo Vessel

Jennie Andersson, Robert Gustafsson, Arash Eslamdoost et al
Journal of Ship Research. Vol. 65 (2), p. 153-166
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Controlled Surface Roughness Application in Tip Vortex Mitigation and Inception Delay

Rickard Bensow, Abolfazl Asnaghi, Urban Svennberg
11th International Symposium on Cavitation (CAV2021)
Paper i proceeding
2021

Verification and Validation of CFD Based Form Factors as a Combined CFD/EFD Method

Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, Rickard Bensow
Journal of Marine Science and Engineering. Vol. 9 (1), p. 1-30
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

CFD based form factor determination method

Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, Nobuaki Sakamoto et al
Ocean Engineering. Vol. 220
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Modellering av omblandning i fartygs kölvatten, för ökad förståelse av belastning på havsmiljön till följd av utsläpp från fartyg

Amanda Nylund, Rickard Bensow, Mattias Liefvendahl et al
Rapport - Havs- och vattenmyndigheten
2020

Large Eddy Simulations of cavitating tip vortex flows

Abolfazl Asnaghi, Urban Svennberg, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 195
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Impact of Leading Edge Roughness in Cavitation Simulations around a Twisted Foil

Abolfazl Asnaghi, Rickard Bensow
Fluids. Vol. 5 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

New Insights into Roughness Applications in Tip Vortex Cavitation Inception Mitigation

urban svennberg, Abolfazl Asnaghi, robert gustaffson et al
Symposium on Naval Hydrodynamics
Paper i proceeding
2020

Experimental and numerical study of cavitating flow around a surface mounted semi-circular cylinder

Ebrahim Ghahramani, Saad Jahangir, Magdalena Neuhauser et al
International Journal of Multiphase Flow. Vol. 124
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Hydrodynamic mechanisms of aggressive collapse events in leading edge cavitation

Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Ali Amini, Mohamed Farhat et al
Journal of Hydrodynamics. Vol. 32 (1), p. 6-19
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Investigations of Tip Vortex Mitigation By Using Roughness

Abolfazl Asnaghi, Urban Svennberg, Robert Gustafsson et al
Physics of Fluids. Vol. 32 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Scale resolving simulations of the non-cavitating and cavitating flows in an axial water jet pump

Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Arash Eslamdoost, Urban Svennberg et al
33rd Symposium on Naval Hydrodynamics
Paper i proceeding
2020

Flow dynamics in the closure region of an internal ship air cavity

Timofey Mukha, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 216
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Review and Comparison of Methods to Model Ship Hull Roughness

Jennie Andersson, Dinis Oliveira, Irma Yeginbayeva et al
Applied Ocean Research. Vol. 99
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Simulation-based investigation of foil-turbulence interaction noise

Mattias Liefvendahl, Rickard Bensow
Övrigt konferensbidrag
2020

Experimental analysis of tip vortex cavitation mitigation by controlled surface roughness

Urban Svennberg, Abolfazl Asnaghi, Robert Gustafsson et al
Journal of Hydrodynamics. Vol. 20 (73)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Interactive evolutionary computation for propeller design optimization of wind-assisted vessels

Ioli Gypa, Rickard Bensow, Krister Wolff et al
AIAA AVIATION 2020 FORUM. Vol. 1 PartF, p. 1-10
Paper i proceeding
2020

Investigation on RANS prediction of propeller induced pressure pulses and sheet-tip cavitation interactions in behind hull condition

Muye Ge, Urban Svennberg, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 209
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Numerical Friction Lines for CFD Based Form Factor Determination Method

Kadir Burak Korkmaz, Sofia Wernert, Rickard Bensow
MARINE 2019: COMPUTATIONAL METHODS IN MARINE ENGINEERING VIII: VIII INTERNATIONAL CONFERENCE ONCOMPUTATIONAL METHODS IN MARINE ENGINEERING (MARINE 2019), p. 694-705
Paper i proceeding
2019

Numerical prediction of small scale cavities using a coupled mixture-bubble model

Ebrahim Ghahramani, Rickard Bensow
Övrigt konferensbidrag
2019

Application of Control Volume Energy Balance for Analysing Propeller-Hull Interaction in Presence of Free-surface

Arash Eslamdoost, Jennie Andersson, Rickard Bensow et al
Sixth International Symposium on Marine Propulsors
Paper i proceeding
2019

A comparative study between numerical methods in simulation of cavitating bubbles

Ebrahim Ghahramani, Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Rickard Bensow
International Journal of Multiphase Flow. Vol. 111, p. 339-359
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Roughness Effects on the Tip Vortex Strength and Cavitation Inception

Abolfazl Asnaghi, Urban Svennberg, Robert Gustafsson et al
Proceedings of the ... International Symposium on Marine Propulsors. Vol. 1, p. 267-273
Paper i proceeding
2019

Experimental study of cavitation erosion around a surface-mounted semi-circular cylinder

Saad Jahangir, Ebrahim Ghahramani, Magdalena Neuhauser et al
Övrigt konferensbidrag
2019

Investigations for CFD Based Form Factor Methods

Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, Rickard Bensow
Numerical Towing Tank Symposium
Paper i proceeding
2019

Propeller tip vortex cavitation mitigation using roughness

Abolfazl Asnaghi, Urban Svennberg, Robert Gustafsson et al
VIII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering, MARINE 2019, p. 383-392
Paper i proceeding
2019

Numerical investigation of pressure pulse predictions for propellers mounted on an inclined shaft

Muye Ge, Urban Svennberg, Rickard Bensow
Proceedings of the Sixth International Symposium on Marine Propulsors. Vol. 1, p. 284-292
Paper i proceeding
2019

Numerical and experimental investigation of shedding mechanisms from leading-edge cavitation

Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Ali Amini, Mohamed Farhat et al
International Journal of Multiphase Flow. Vol. 119, p. 123-143
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Numerical Investigation of a General Cargo Vessel Wake in Waves

Mohsen Irannezhad, Arash Eslamdoost, Rickard Bensow
Proceedings of the 22nd Numerical Towing Tank Symposium, NuTTS 2019
Övrigt konferensbidrag
2019

Evaluation of Curvature Correction Methods for Tip Vortex Prediction in SST kOmega Turbulence Model Framework

Abolfazl Asnaghi, Urban Svennberg, Rickard Bensow
International Journal of Heat and Fluid Flow. Vol. 75, p. 135-152
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Numerical Investigation of a Large Diameter Propeller Emergence Risk for a Vessel in Waves

Mohsen Irannezhad, Arash Eslamdoost, Rickard Bensow
VIII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering, MARINE 2019, p. 634-645
Paper i proceeding
2019

Using a PANS Simulation Approach for the Transient Flow around the Japan Bulk Carrier

Rickard Bensow, Maurits van den Boogaard
Journal of Ship Research. Vol. 63 (2), p. 123-129
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Numerical and experimental analysis of cavitation inception behaviour for high-skewed low-noise propellers

Abolfazl Asnaghi, Urban Svennberg, Rickard Bensow
Applied Ocean Research. Vol. 79, p. 197-214
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Analysis of the thrust deduction in waterjet propulsion – The Froude number dependence

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 152, p. 100-112
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Energy balance analysis of model-scale vessel with open and ducted propeller configuration

Jennie Andersson, Arash Eslamdoost, Marko Vikström et al
Ocean Engineering. Vol. 167, p. 369-379
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Energy balance analysis of a propeller in open water

Jennie Andersson, Arash Eslamdoost, Alexandre Capitao Patrao et al
Ocean Engineering. Vol. 158, p. 162-170
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Realizability improvements to a hybrid mixture-bubble model for simulation of cavitating flows

Ebrahim Ghahramani, Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Rickard Bensow
Computers and Fluids. Vol. 174, p. 135-143
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Simulation-Based Analysis of Flow-Generated Noise from Cylinders with Different Cross-Sections

Mattias Liefvendahl, Rickard Bensow
Symposium on Naval Hydrodynamics Proceedings
Paper i proceeding
2018

Analysis of the Finite Mass Transfer Models in the Numerical Simulation of Bubbly Flows

Ebrahim Ghahramani, Rickard Bensow
CAV2018 PROCEEDINGS
Paper i proceeding
2018

Comparison of PANS and LES of the flow past a generic ship

Jie Zhang, Guglielmo Minelli, Anirudh Narayan Rao et al
Ocean Engineering. Vol. 165, p. 221-236
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Modelling of ships as a source of underwater noise

J. P. Jalkanen, L. Johansson, Mattias Liefvendahl et al
Ocean Science. Vol. 14 (6), p. 1373-1383
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Experimental and Numerical Investigation of the Cavitating Flows over a Modified NACA0009 Foil

Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Ali Amini, Rickard Bensow et al
Proceedings of the 10th International Symposium on Cavitation (CAV2018)
Paper i proceeding
2018

On the Selection of Optimal Propeller Diameter for a 120m Cargo Vessel

Jennie Andersson, Robert Gustafsson, Arash Eslamdoost et al
SNAME 15th Propeller and Shafting Symposium, PSS 2018
Paper i proceeding
2018

Investigation on Numerical Prediction of Propeller Induced Hull Pressure Pulses

Muye Ge, Rickard Bensow, Urban Svennberg
Proceedings of the 10th International Symposium on Cavitation (CAV2018)
Paper i proceeding
2018

Particle swarm optimization: an alternative in marine propeller optimization?

Florian Vesting, Rickard Bensow
Engineering Optimization. Vol. 4 (83), p. 1-19
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Numerical investigation of the impact of computational resolution on shedding cavity structures

Abolfazl Asnaghi, Andreas Feymark, Rickard Bensow
International Journal of Multiphase Flow. Vol. 107, p. 33-50
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Analysis of tip vortex inception prediction methods

Abolfazl Asnaghi, Urban Svennberg, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 167, p. 187-203
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Assessment of Scale Effects, Viscous Forces and Induced Drag on a Point-AbsorbingWave Energy Converter by CFD Simulations

Johannes Palm, Claes Eskilsson, Lars Bergdahl et al
Journal of Marine Science and Technology. Vol. 2018 (6), p. 124-146
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

A HYBRID MODEL FOR SIMULATION OF CAVITATING FLOWS

Ebrahim Ghahramani, Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Rickard Bensow
12th OpenFOAM® Workshop
Paper i proceeding
2017

CFD Methods in Ship Hydrodynamics

Rickard Bensow
Encyclopedia of Maritime and Offshore Engineering
Kapitel i bok
2017

Comparison of Free Surface Capturing Approaches in OpenFOAM for Ship Resistance Prediction

Muye Ge, Rickard Bensow
Proceedings of the 20th Numerical Towing Tank Symposium (NuTTS 2017)
Paper i proceeding
2017

Estimates of source spectra of ships from long term recordings in the Baltic sea

I. Karasalo, M. Östberg, P. Sigray et al
Frontiers in Marine Science. Vol. 4 (JUN)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Improvement of cavitation mass transfer modeling based on local flow properties

Abolfazl Asnaghi, Andreas Feymark, Rickard Bensow
International Journal of Multiphase Flow. Vol. 93, p. 142-157
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Prediction of Propeller Tip Vortex Using OpenFOAM

Md Ashim Ali, Heather Peng, Wei Qui et al
Proceedings of the International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering - OMAE
Paper i proceeding
2017

COMPARATIVE ANALYSIS OF TIP VORTEX FLOW USING RANS AND LES

Abolfazl Asnaghi, Rickard Bensow, Urban Svennberg
VII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering
Paper i proceeding
2017

Effect of Propeller Tip Clearance on Hull Pressure Pulses

Rickard Bensow, Robert Gustafsson
5th Int. Symposium on Marine Propulsor
Paper i proceeding
2017

Numerical Study of Cavitation on a NACA0015 Hydrofoil: Solution Verification

Carlo Negrato, Thomas Lloyd, Tom van Terwisga et al
7th International Conference on Computational Methods in Marine Engineering, MARINE 2017. Vol. 2017-May, p. 157-168
Paper i proceeding
2017

Analysis of Propeller-Hull Interaction Phenomena on a Self-Propelled Axisymmetric Body

Arash Eslamdoost, Jennie Andersson, Rickard Bensow et al
5th Int. Symposium on Marine Propulsor
Paper i proceeding
2017

Implicit Large Eddy Simulation of Tip Vortex on an Elliptical Foil

Abolfazl Asnaghi, Rickard Bensow, Urban Svennberg
Fifth International Symposium on Marine Propulsion
Paper i proceeding
2017

Analysis of hydrofoil cavitation using Proper Orthogonal Decomposition

Carlo Negrato, Tom van Terwisga, Rickard Bensow
Övrigt konferensbidrag
2017

Coupling of the Cavitation Mixture Model with the Discrete Bubble Model

Ebrahim Ghahramani, Rickard Bensow
NUTTS' 17 20 th Numerical Towing Tank Symposium, p. 68-73
Paper i proceeding
2017

Biofouling Control Solutions for Reduced Energy Consumption in Vessels

Irma Yeginbayeva, Lena Granhag, Valery Chernoray et al
Poster (konferens)
2017

Modeling of ships as a source of underwater noise

Jukka-Pekka Jalkanen, Lasse Johansson, Mattias Liefvendahl et al
Poster (konferens)
2016

Numerical Simulation of Cavitation on a Horizontal Axis Tidal Turbine

Behrad Gharraee, Claes Eskilsson, Rickard Bensow et al
The Proceedings of ISOPE-2016 Conference
Paper i proceeding
2016

Numerical Analysis of Tip Vortex Flow

Abolfazl Asnaghi, Andreas Feymark, Rickard Bensow
19th "Numerical Towing Tank Symposium" (NuTTS'16)
Övrigt konferensbidrag
2016

Net and Gross Thrust in Waterjet Propulsion

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
Journal of Ship Research. Vol. 60 (2), p. 78-91
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

AN INVESTIGATION ON ITTC 78 SCALING METHOD FOR UNCONVENTIONAL PROPELLERS

SURYA KIRAN PERAVALI, Rickard Bensow, Walter Gyllenram et al
International Conference on Hydrodynamics
Paper i proceeding
2016

Density-based Compressible Solver with Equilibrium Cavitation Model in OpenFOAM

Mohammad Hossein Arabnejad, Rickard Bensow, Claes Eskilsson
Övrigt konferensbidrag
2016

INVESTIGATION OF NUMERICAL SCHEMES IN AIR CAVITY COMPUTATIONS

Sankar Menon, Rickard Bensow, Claes Eskilsson
12th International Conference on Hydrodynamics, September 2016
Paper i proceeding
2016

A multi-scale Eulerian-Lagrangian model for simulation of cavitating flows

Ebrahim Ghahramani, Rickard Bensow
NUTTS' 16 19th Numerical Towing Tank Symposium, p. 37-42
Paper i proceeding
2016

Influence of grid setup on the prediction of hydrofoil cavitation

Carlo Negrato, Thomas Lloyd, Tom van Terwisga et al
Övrigt konferensbidrag
2016

Development and application of optimisation algorithms for propeller design

Florian Vesting, Rickard Gustafsson, Rickard Bensow
Ship Technology Research. Vol. 63 (1), p. 50-69
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

An acoustic analogy and scale-resolving flow simulation methodology for the prediction of propeller radiated noise

Rickard Bensow, Mattias Liefvendahl
Symposium on Naval Hydrodynamics
Paper i proceeding
2016

Effect of waves on cavitation and pressure pulses

B. Taskar, S. Steen, Rickard Bensow et al
Applied Ocean Research. Vol. 60, p. 61-74
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Procedure for Application-Oriented Optimisation of Marine Propellers

Florian Vesting, Rickard Bensow, Rikard Johansson et al
Journal of Marine Science and Engineering. Vol. 4 (4), p. 83-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Large Eddy Simulation of a Cavitating Propeller Operating in Behind Conditions with and without Pre-Swirl Stators

Rickard Bensow
Fourth International Symposium on Marine Propulsors, smp'15
Paper i proceeding
2015

On transom clearance

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 99, p. 55-62
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Estimation of cavitation erosion intensity using CFD: Numerical comparison of three different methods

Claes Eskilsson, Rickard Bensow
Proceedings of the Fourth International Symposium on Marine Propulsors. Vol. 1, p. 9-16
Paper i proceeding
2015

OpenFOAM investigations of cavitation in a flushed water-jet inlet

A. Gattoronchieri, Rickard Bensow
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 656 (1)
Paper i proceeding
2015

Waterjet Propulsion and Negative Thrust Deduction

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
Fourth International Symposium on Marine Propulsors, SMP’15
Paper i proceeding
2015

Computational Analysis of Cavitating Marine Propeller Performance using OpenFOAM

Abolfazl Asnaghi, Andreas Feymark, Rickard Bensow
2nd International Workshop on Cavitating Propeller Performance, p. 8-
Övrigt konferensbidrag
2015

CFD Simulations of the Japan Bulk Carrier Test Case

Jennie Andersson, Marko Hyensjö, Arash Eslamdoost et al
NUMERICAL TOWING TANK SYMPOSIUM. 18TH 2015. (NUTTS 2015)
Paper i proceeding
2014

Chapter 8 Hydrodynamic Processes Controlling Cavitation Erosion

Göran Bark, Rickard Bensow
Fluid Mechanics and its Applications. Vol. 106, p. 185-220
Kapitel i bok
2014

A pressure jump method for modeling waterjet/hull interaction

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 88, p. 120-130
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Waterjet Propulsion and Thrust Deduction

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
Journal of Ship Research. Vol. 58 (4), p. 201-215
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

On Surrogate Methods in Propeller Optimisation

Florian Vesting, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 88 (0), p. 214-227
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Open-water computations of a marine propeller using openfoam

TUOMAS TURUNEN, TIMO SIIKONEN, Johan Lundberg et al
ECFD VI - 6th European Congress on Computational Fluid Dynamics, Barcelona, Spain, 20-25 July 2014, p. 1123-1134
Paper i proceeding
2014

Simulation-Based Analysis of Hull-Propeller Interaction for a Single-Screw Transport Ship

Mattias Liefvendahl, Rickard Bensow
30th Symposium on Naval Hydrodynamics
Paper i proceeding
2014

Comparative analysis of the hydrodynamic performance of untwisted and twisted rudders using a hybrid RANSE/BEM model

Danilo Calcagni, Flavia Bellotto, Riccardo Broglia et al
ISOPE-2014: The 24th International Ocean and Polar Engineering Conference, p. 674-682
Paper i proceeding
2014

CFD Modeling of Propeller Tip Vortex over Large Distances

B. L. Zhang, J. Lou, C. W. Kang et al
International Journal of Offshore and Polar Engineering. Vol. 24 (3), p. 181-183
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Particle Swarm Optimisation - An Alternative in Marine Propeller Optimisation?

Florian Vesting, Rickard Bensow
Proceedings of the 17th Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2014

Shear Stress Effects in Cavitating Flows

Abolfazl Asnaghi, Andreas Feymark, Rickard Bensow
Numerical Towing Tank Symposium, p. 6-
Övrigt konferensbidrag
2014

Large Eddy Simulation of Cavitation Development on Highly Skewed Propellers

Nai Xian Lu, Rickard Bensow, Göran Bark
Journal of Marine Science and Technology. Vol. 19 (12), p. 197-214
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Large-Eddy Simulation of an Oscillating Cylinder in a Steady Flow

Andreas Feymark, Niklas Alin, Rickard Bensow et al
AIAA Journal. Vol. 51 (4), p. 1-11
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Effect of Turbulence Closure on the Simulation of the Cavitating Flow on the Delft Twist11 Foil

Abolfazl Asnaghi, Andreas Feymark, Rickard Bensow
Numerical Towing Tank Symposium. Vol. 2013
Övrigt konferensbidrag
2013

Contribution of different parameters to the thrust deduction of a waterjet propelled hull

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
12th International Conference on Fast Sea Transportation, FAST 2013; Amsterdam; Netherlands; 2 December 2013 through 5 December 2013
Paper i proceeding
2013

Simulation of Unsteady Propeller Blade Loads Using OpenFOAM

Rickard Bensow
Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2013

Parameter Influence Analysis in Propeller Optimisation

Florian Vesting, Rikard Johansson, Rickard Bensow
3rd Int. Symposium on Marine Propulsors
Paper i proceeding
2013

Hydrodynamic mechanisms controlling cavitation erosion

Göran Bark, Rickard Bensow
International Shipbuilding Progress. Vol. 60 (1-4), p. 345-374
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Mesh Resolution Effects in Simulating Unsteady Sheet Cavitation

Nai Xian Lu, Rickard Bensow, Göran Bark
Ship Technology Research. Vol. 60 (2), p. 86-97
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

CFD modeling of propeller tip vortex over large distances

Baili Zhang, Jing Lou, ChangWei Kang et al
Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference, p. 947-952
Paper i proceeding
2013

Waterjet Propelled Hull Transom Clearance

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
NuTTS 2013, Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2013

Flow past a rotating finite length cylinder: numerical and experimental study

Zhang Wei, Rickard Bensow, Maxim Golubev et al
51st AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition (AIAA 2013-0987), p. 1-10
Paper i proceeding
2012

Introducing Non-condensable Gas in Unsteady Sheet Cavitation Modelling

Nai Xian Lu, Göran Bark, Rickard Bensow
15th Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2012

Hydrodynamic Mechanisms in Cavitation Erosion

Rickard Bensow, Göran Bark, Nai Xian Lu
8th International Symposium on Cavitation
Paper i proceeding
2012

Hydrodynamics of a Displacement Air Cavity Ship

Shiri Abolfazl, Michael Leer-Andersen, Rickard Bensow et al
29th Symposium on Naval Hydrodynamics, Gothenburg, Sweden, Aug. 2012
Paper i proceeding
2012

A Compressible Model for Cavitating Flow: Comparison between Euler, RANS and LES Simulations

Claes Eskilsson, Rickard Bensow
29th Symposium on Naval Hydrodynamics, Gothenburg, Sweden, August
Paper i proceeding
2012

Computational Tools for Propeller Cavitation Analysis

Rickard Bensow, Göran Bark, Nai Xian Lu et al
15th Numerical Towing Tank Symposium, Cortona, Italy, October
Övrigt konferensbidrag
2012

Numerical Simulation of Flow Past a Rotating Cylinder

Zhang Wei, Rickard Bensow
10th international Conference on hydrodynamics,2012,Oct., Saint Peterburg, Russia
Paper i proceeding
2012

Performance Prediction of a Nozzle Propeller

Liming Xia, Johan Lundberg, Rickard Bensow
29th Symposium on Naval Hydrodynamics, Gothenburg, Sweden, Aug. 2012
Paper i proceeding
2012

Numerical Simulation of an Oscillating Cylinder Using Large Eddy Simulation and Implicit Large Eddy Simulation

Andreas Feymark, Niklas Alin, Rickard Bensow et al
Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 134 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Flow pass a rotating cylinder with end disk: PIV measurements and RANS computations

Valery Chernoray, Maxim Golubev, Rickard Bensow et al
EFMC 2012, European Fluid Mechanics Conference
Övrigt konferensbidrag
2012

Numerical Capture of Wing-tip Vortex Using Vorticity Confinement

Baili Zhang, Jing Lou, Chang Wei Kang et al
65th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, November 18–20, 2012, San Diego, California; http://meetings.aps.org/link/BAPS.2012.DFD.A1.6
Övrigt konferensbidrag
2012

Numerical Simulations of the Cavitating Flow on a Marine Propeller

Nai Xian Lu, Urban Svennberg, Göran Bark et al
8th International Symposium on Cavitation
Paper i proceeding
2011

A mesh adaptive compressible Euler model for the simulation of cavitating flow

Claes Eskilsson, Rickard Bensow
Proceedings of the V International Conference on Computational Methods in Marine Engineering, p. 458-469
Övrigt konferensbidrag
2011

Propeller Optimisation Considering Sheet Cavitation and Hull Interaction

Florian Vesting, Rickard Bensow
Second International Symposium on Marine Propulsors, p. 79-88
Paper i proceeding
2011

Simulation of the unsteady cavitation on the the Delft Twist11 foil using RANS, DES and LES

Rickard Bensow
2nd International Symposium on Marine Propulsors, Workshop proceedings
Paper i proceeding
2011

Capturing Secondary Cavitation – A Step Towards Numerical Assessment of Cavitation Nuisance

Rickard Bensow
Ship Technology Research. Vol. 58 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Numerical Simulation of high-­Reynolds number flow around Flettner rotors

Zhang Wei, Rickard Bensow
14th Numerical Towing Tank Symposium. 2011, Oct 22. The Lifeboat College, RNLI Poole
Övrigt konferensbidrag
2011

Indicators of Erosive Cavitation in Numerical Simulations

Nai Xian Lu, Göran Bark, Rickard Bensow
Proceedings of Seventh International Workshop on Ship Hydrodynamics
Övrigt konferensbidrag
2011

Study of an Air Cavity in Water Tunnel

Shiri Abolfazl, Rickard Bensow, Michael Leer-Anderssen et al
Proceedings of the 14th Numerical Towing Tank Symposium, Poole, UK
Övrigt konferensbidrag
2011

Pressure Jump Approach for Modeling Waterjet/Hull Interaction

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
14th Numerical Towing Tank Symposium (NuTTS'11)
Övrigt konferensbidrag
2011

Propeller Blade Optimisation applying Response Surface Methodology

Florian Vesting, Rickard Bensow
14th Numerical Towing Tank Symposium (NuTTS'11)
Övrigt konferensbidrag
2011

Computational Tool Development for Propeller Design Considering Cavitation

Rickard Bensow, Göran Bark
V International Conference on Computational Methods in Marine Engineering
Övrigt konferensbidrag
2011

Decomposition of the Hydrodynamics of Cavitation Erosion

Göran Bark, Rickard Bensow
ONR International Workshop on Advanced Experimental and Numerical Techniques for Cavitation Erosion Prediction
Övrigt konferensbidrag
2010

Implicit LES Predictions of the Cavitating Flow on a Propeller

Rickard Bensow, Göran Bark
Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 132 (4), p. 0413021-04130210
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

LES of unsteady cavitation on the delft twisted foil

Nai Xian Lu, Rickard Bensow, Göran Bark
Journal of Hydrodynamics. Vol. 22 (5, Supplement 1), p. 742-749
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Current Capabilities of DES and LES for Submarines at Straight Course

Niklas Alin, Rickard Bensow, Christer Fureby et al
Journal of Ship Research. Vol. 54 (3), p. 184-196
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

SIMULATING CAVITATING FLOWS WITH LES IN OPENFOAM

Rickard Bensow, Göran Bark
5th European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECCOMAS CFD2010
Övrigt konferensbidrag
2010

Propeller optimisation in behind condition considering sheet cavitation

Florian Vesting, Daniel Knutsson, Rickard Bensow et al
13th Numerical Towing Tank Symposium (NuTTS'10), 10.-12.10.2010, Duisburg, Germany
Övrigt konferensbidrag
2010

WATERJET HULL INTERACTION

Arash Eslamdoost, Rickard Bensow, Lars Larsson
13th Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2010

LES of the Flow Around an Oscillating Cylinder

Andreas Feymark, Rickard Bensow, Niklas Alin et al
5th OpenFOAM Workshop
Övrigt konferensbidrag
2010

LES of an Oscillating Cylinder in a Steady Flow

Andreas Feymark, N Alin, Rickard Bensow et al
48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition
Paper i proceeding
2009

Simulating a Cavitating Propeller in Wake Flow

Rickard Bensow
11th Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2009

Residual Based VMS Subgrid Modeling for Vortex Flows

Rickard Bensow, Mats G Larson
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Vol. 199 (13-16), p. 802-809
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Numerical Simulations of Unsteady Cavitation Using OpenFOAM

Nai Xian Lu, Rickard Bensow
12th Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2009

On some physics to consider in numerical simulation of erosive cavitation

Göran Bark, Mikael Grekula, Rickard Bensow et al
7th International Symposium on Cavitation
Paper i proceeding
2008

Numerical Simulations of Cavitating Flow around a 2D Hydrofoil Using OpenFOAM and FLUENT

Nai Xian Lu, Nabila Berchiche, Rickard Bensow
11th Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2008

LES at Work: Quality Management in Practical LES

Christer Fureby, Rickard Bensow
ERCOFTAC Series. Vol. 12, p. 239-258
Paper i proceeding
2008

Large Eddy Simulation of Cavitating Propeller Flows

Rickard Bensow, Göran Bark, Tobias Huuva et al
27th Symposium on Naval Hydrodynamics
Paper i proceeding
2008

Numerical Simulations of the Flow Around a 6:1 Prolate Spheroid

Andreas Feymark, Rickard Bensow, Christer Fureby
11th Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2008

Implicit and Explicit Subgrid Modeling in LES Applied to a Marine Propeller

Rickard Bensow, Mattias Liefvendahl
38th Fluid Dynamics Conference and Exhibit (AIAA-2008-4144)
Paper i proceeding
2008

Implicit and explicit subgrid modeling in LES applied to a marine propeller

Rickard Bensow, Mattias Liefvendahl
38th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit; Seattle, WA; United States; 23 June 2008 through 26 June 2008
Paper i proceeding
2007

Vorticity-Strain Residual-based Turbulence Modeling of the Taylor-Green Vortex

Rickard Bensow, Mats G Larson, Per Vesterlund
International Journal for Numerical Methods in Fluids. Vol. 54 (6-8), p. 745-756
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

On the justification and extension of mixed models in LES

Rickard Bensow, Christer Fureby
Journal of Turbulence. Vol. 8 (N54)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Large Eddy Simulation of Viscous Flow around a Submarine During Maneuver

Rickard Bensow, Christer Fureby
10th Numerical Towing Tank Symposium, Hamburg, Germany
Övrigt konferensbidrag
2007

Large Eddy Simulations for Marine Flows

Rickard Bensow, Niklas Alin, Christer Fureby et al
STG-Lectureday "CFD in Ship Design", Hamburg, Germany
Övrigt konferensbidrag
2007

LES at Work: Quality Management in Practical LES

Christer Fureby, Rickard Bensow
Quality and Reliability of Large-Eddy Simulations, Leuven, Belgium
Övrigt konferensbidrag
2007

Large Eddy Simulation of the Viscous Flow around a Submarine During Maneuver

Rickard Bensow, Christer Fureby
9th International Conference on Numerical Ship Hydrodynamics, Ann Arbor, MI, USA
Paper i proceeding
2007

Large Eddy Simulation of the Transient Flow around a Submarine during Maneuver

Rickard Bensow, Niklas Alin, Christer Fureby et al
45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada
Paper i proceeding
2006

Large Eddy Simulation of The Cavitating Flow Around a Wing Section

Tobias Persson, Göran Bark, Rickard Bensow et al
Sixth International Symposium on Cavitation, CAV2006, Wageningen, The Netherlands, September 2006
Paper i proceeding
2006

Towards a Novel Residual Based Subgrid Modelling Based on Multiscale Techniques

Rickard Bensow, Mats Larson
8:th Numerical Towing Tank Symposium, NuTTS06, Le Croisic, France
Övrigt konferensbidrag
2006

MODELLING THE CAVITATING FLOW AROUND A 3-DIMENSIONAL WING SECTION USING LARGE EDDY SIMULATION

Tobias Persson, Göran Bark, Rickard Bensow et al
8:th Numerical Towing Tank Symposium, NuTTS06, Le Croisic, France, October 2006
Övrigt konferensbidrag
2006

Propeller Flow Field Analysis using LES with a rotating mesh

Mattias Liefvendahl, Rickard Bensow, Niklas Wikström
26th ONR Symposium on Naval Hydrodynamics, Rome, Italy
Paper i proceeding
2006

A Comparative Study of RANS, DES and LES

Rickard Bensow, Christer Fureby, Mattias Liefvendahl et al
26th ONR Symposium on Naval Hydrodynamics, Rome, Italy
Paper i proceeding
2005

LES, DES and RANS of high Reynolds Number, Wall Bounded Flows

Tobias Persson, Mattias Liefvendahl, Rickard Bensow et al
8th Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2005

Scale Similarity Revisited in LES

Christer Fureby, Rickard Bensow, Tobias Persson
Proceedings for 4th Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Residual Based Turbulence Modeling in the Variational Multiscale Method

Rickard Bensow, Mats G Larson
8th US National Congress on Computational Mechanics
Övrigt konferensbidrag
2005

DISCONTINUOUS/CONTINUOUS LEAST-SQUARES FINITE ELEMENT METHODS FOR ELLIPTIC PROBLEMS

Rickard Bensow, Mats Larson
MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. Vol. 15 (6), p. 825-842
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

3D Unsteady Computations for Submarine-Like Bodies

Niklas Alin, Christer Fureby, Urban Svennberg et al
43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, Jan. 10-13, 2005, p. 353-369
Paper i proceeding
2005

LES SIMULATION OF THE FLOW FIELD AROUND THE KVLCC2 MODEL HULL

Urban Svennberg, Rickard Bensow
Proceedings for the 5th Osaka Colloquium on Advanced Research on Ship Viscous Flow and Hull Form Design by EFD and CFD approaches
Övrigt konferensbidrag
2005

Numerical Investigation of the flow over An Axisymmetric Hill using LES, DES and RANS

Tobias Persson, Mattias Liefvendahl, Rickard Bensow et al
Journal of Turbulence. Vol. 2005 (0060)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Discontinuous Least-Squares finite element method for the Div-Curl problem

Rickard Bensow, Mats Larson
Numerische Mathematik. Vol. 101 (4), p. 601-617
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Simulation of the viscous flow around submarine hulls

Rickard Bensow, Tobias Persson, Christer Fureby et al
Proceedings for 25th Symposium on Naval Hydrodynamics
Paper i proceeding
2004

Flow around a Circular Cylinder at Re=3900 and 140,000

Tobias Persson, Rickard Bensow, Christer Fureby et al
7th Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2004

Large Eddy Simulation of the Viscous Flow around Submarine Hulls

Rickard Bensow, Tobias Persson, Christer Fureby et al
25th ONR Symposium on Naval Hydrodynamics
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 38 forskningsprojekt

2023–2027

Hydropower operation and lifetime analysis

Håkan Nilsson Strömningslära
Wengang Mao Marin teknik
Yujing Liu Elmaskiner och kraftelektronik
Saeed Salehi Strömningslära
Rickard Bensow Marin teknik
Energimyndigheten
Energiforsk AB

2022–2025

Redefine energy Efficiency solutions for hydrogen powered SHIPs in Maritime and Inland Transport (RESHIP)

Rickard Bensow Marin teknik
Arash Eslamdoost Marin teknik
Europeiska kommissionen (EU)

2022–2024

PUB - Prediktionsmetoder för utstrålat fartygsbuller

Rickard Bensow Marin teknik
Qais Khraisat Marin teknik
Lighthouse

2022–2023

Multi-fidelity metoder för design och utvärdering av vinddrivna fartyg

Rickard Bensow Marin teknik
Energimyndigheten

2021–2023

Marina framdriftssystem och systemanalys för vindassisterade fartyg

Rickard Bensow Marin teknik
Arash Eslamdoost Marin teknik
Energimyndigheten

2021–2022

Unsteady flow and cavitation during off-design and transients in water turbines

Rickard Bensow Marin teknik
Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki Marin teknik
Saeed Salehi Strömningslära
Håkan Nilsson Strömningslära
Svenskt Vattenkraftcentrum
Energiforsk AB
Chalmers

8 publikationer finns
2021–2023

Propeller-skrov interaktionseffekter i vågor - del 2

Arash Eslamdoost Marin teknik
Rickard Bensow Marin teknik
Mohsen Irannezhad Marin teknik
Trafikverket

3 publikationer finns
2020–2023

ITRIM - Energieffektivisering genom trimvariation – CFD, EFD och mätning ombord

Rickard Bensow Marin teknik
Energimyndigheten

2020–2020

Miljövänligare sjöfart

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Amanda Nylund Maritim miljövetenskap
Rickard Bensow Marin teknik
Havs- och vattenmyndigheten

2 publikationer finns
2020–2021

RoughProp II - Reduction of underwater noise from ships by propeller surface roughness - utilization of RoughProp

Rickard Bensow Marin teknik
Trafikverket

2 publikationer finns
2020–2021

SAILPROP – även seglande lastfartyg behöver en energieffektiv propeller

Rickard Bensow Marin teknik
Ioli Gypa Marin teknik
Trafikverket

2 publikationer finns
2019–2023

Experimentally Validated DNS and LES Approaches for Fuel Injection, Mixing and Combustion of Dual-Fuel Engines (EDEM)

Rickard Bensow Marin teknik
Europeiska kommissionen (EU)

1 publikation finns
2019–2021

Propeller-skrov interaktionseffekter i vågor

Arash Eslamdoost Marin teknik
Mohsen Irannezhad Marin teknik
Rickard Bensow Marin teknik
Trafikverket

4 publikationer finns
2019–2024

Strategiskt forskningsprojekt på Chalmers inom hydro- och aerodynamik

Jonas Ringsberg Marin teknik
Lars Davidson Strömningslära
Lars Larsson Marin teknik
Fabian Tillig Marin teknik
Carl-Erik Janson Marin teknik
Huadong Yao Strömningslära
Rickard Bensow Marin teknik
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

19 publikationer finns
2019–2021

Förbättrade prognosmetoder för sjöfarten - Energy Saving Devices

Rickard Bensow Marin teknik
Jennie Andersson Marin teknik
Trafikverket

2 publikationer finns
2019–2021

Analys och optimering av marina propulsionssystem – del 2

Rickard Bensow Marin teknik
Jennie Andersson Marin teknik
Arash Eslamdoost Marin teknik
Kongsberg Hydrodynamic Research Centre
Energimyndigheten

6 publikationer finns
2018–2020

RoughProp - minskat buller till haven genom ytråhet

Rickard Bensow Marin teknik
Abolfazl Asnaghi Marin teknik
VINNOVA

6 publikationer finns
2018–2020

Ytråhetens påverkan på propellerdesign och smart fartygsunderhåll (RÅHET)

Rickard Bensow Marin teknik
Trafikverket

2 publikationer finns
2018–2018

Chalmers styrkeområde Transport – finansiering 2018

Rickard Bensow Marin teknik
Chalmers

5 publikationer finns
2017–2020

Förbättrade prognosmetoder för sjöfarten

Rickard Bensow Marin teknik
VINNOVA

1 publikation finns
2017–2020

Kunskaps- och metodutveckling för analys av fartyg med luftkammare – del 2

Rickard Bensow Marin teknik
Timofey Mukha Marin teknik
Energimyndigheten

1 publikation finns
2017–

Small-scale channel facility

Lars Davidson Strömningslära
Valery Chernoray Strömningslära
Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Rickard Bensow Marin teknik
Chalmers

2017–2019

Förbättrad propellerprestanda för isgående fartyg

Zhiyuan Li Marin teknik
Jonas Ringsberg Marin teknik
Rickard Bensow Marin teknik
Trafikverket

1 publikation finns
2017–2019

UnikAI

Mattias Wahde Fordonsteknik och autonoma system
Krister Wolff Fordonsteknik och autonoma system
Rickard Bensow Marin teknik
VINNOVA

2017–2017

Chalmers styrkeområde Transport – finansiering 2017

Rickard Bensow Marin teknik
Chalmers

8 publikationer finns
2016–2019

Aktiv strömningskontroll för minskat motstånd för tåg, lastbilar och fartyg

Rickard Bensow Marin teknik
Sinisa Krajnovic Strömningslära
Jie Zhang Strömningslära
Energimyndigheten

4 publikationer finns
2016–2018

Hull optimisation for propulsion system performance

Rickard Bensow Marin teknik
Stichting Maritiem Research Instituut Nederland

3 publikationer finns
2016–2016

Chalmers styrkeområde Transport – finansiering 2016

Rickard Bensow Marin teknik
Chalmers

2 publikationer finns
2016–2016

Förbättrad prestanda hos fartygs framdrivningssystem genom energisystemanalys

Rickard Bensow Marin teknik
Carlo Negrato Marin teknik
Chalmers

3 publikationer finns
2015–2016

Prediktering av buller från tidvattenturbiner

Rickard Bensow Marin teknik
Claes Eskilsson Marin teknik
Chalmers

1 publikation finns
2015–2019

Low Energy and Near to Zero Emissions Ships (LeanShips)

Arash Eslamdoost Marin teknik
Rickard Bensow Marin teknik
Carlo Negrato Marin teknik
Europeiska kommissionen (EU)

5 publikationer finns
2015–2018

Hållbar sjöfart och miljö i Östersjöregionen

Rickard Bensow Marin teknik
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Martin Eriksson Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Kent Salo Maritim miljövetenskap
Magda Wilewska-Bien Maritim miljövetenskap
Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG (BONUS)
Naturvårdsverket

4 publikationer finns
2015–2019

CaFE

Rickard Bensow Marin teknik
Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki Marin teknik
Ebrahim Ghahramani Marin teknik
Europeiska kommissionen (EU)

22 publikationer finns
2015–2017

Energieffektivare sjöfart genom minskad skrovpåväxt

Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Rickard Bensow Marin teknik
Dinis Soares Reis de Oliveira Maritim miljövetenskap
Energimyndigheten

2 publikationer finns
2014–2017

Analys och optimering av marina propulsionssystem

Rickard Bensow Marin teknik
Jennie Andersson Marin teknik
Rolls-Royce (Swe)
Energimyndigheten

8 publikationer finns
2013–2017

Kunskaps- och metodutveckling för analys av fartyg med luftkammare

Rickard Bensow Marin teknik
Sankar Menon Marin teknik
Energimyndigheten

1 publikation finns
2012–2015

Suppression Of underwater Noise Induced by Cavitation (SONIC)

Rickard Bensow Marine Design
Europeiska kommissionen (EU)

2010–2014

Energieffektiva fartyg med luftkammare

Abolfazl Shiri Hydrodynamics
Rickard Bensow Marin teknik
Energimyndigheten
Stena Rederi AB

Det kan finnas fler projekt där Rickard Bensow medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.